Hemsidan Kontakt

Kontaktuppgifter och att uträtta ärenden vid undervisnings- och kulturministeriet

Nedan finns en förteckning över ministeriets allmänna kontaktuppgifter. I registret för personal och arbetsuppgifter finns närmare kontaktuppgifter till ministeriets personal.

I sektionen om att anhängiggöra ärenden finns uppgifter om hur ärenden behandlas på ministeriet, samt information om relaterade tjänster.


Postadress
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet


Besöksadress 
Sjötullsgatan 10, Helsingfors
Sjötullsgatan 1, Helsingfors

Telefon
(växel) 0295 3 30004

Direktnummer
0295 3 + undernummer

E-post
Officiell e-postadress: kirjaamo(at)minedu.fi


Tjänstemännens e-postadresser
fornamn.efternamn@minedu.fi.

Registratorskontor

Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet
besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors.
Registratorskontoret är öppet må-fr kl 8-16.15.

E-post : kirjaamo(at)minedu.fi
Tfn. 0295 3 30020
Fax (09) 135 9335

Hemsidan Kontakt