Uppgifter och personal vid undervisnings- och kulturministeriet

I registret för personal och uppgifter hittar du i bokstavsordning kontaktuppgifter till undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän på basis av

  • uppgifter och ärende
  • personens tjänstetitel
  • personens namn
  • avdelning eller enhet

Organisationsändringarana inom ministeriet träder kraft i början av augusti. Ändringarna inverkar också på webbplatsens innehåll samt på registret för personal och uppgifter. Dessa uppdateras så fort som möjligt.

  • Enligt uppgift
  • Tjänstetitel
  • Namn
  • Enligt avdelning eller enhet
 

tjänstekollektivavtal

Tillbaka