Uppgifter och personal vid undervisnings- och kulturministeriet

I registret för personal och uppgifter hittar du i bokstavsordning kontaktuppgifter till undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän på basis av

  • uppgifter och ärende
  • personens tjänstetitel
  • personens namn
  • avdelning eller enhet

OBS! Ändringar i UKM:s organisation (1.5.2014) inverkar också på webbplatsens innehåll samt på registret för personal och uppgifter. Dessa uppdateras så fort som möjligt.

  • Enligt uppgift
  • Tjänstetitel
  • Namn
  • Enligt avdelning eller enhet
 

Q