Uppgifter och personal vid undervisnings- och kulturministeriet

I registret för personal och uppgifter hittar du i bokstavsordning kontaktuppgifter till undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän på basis av

 • uppgifter och ärende
 • personens tjänstetitel
 • personens namn
 • avdelning eller enhet

 

 • Enligt uppgift
 • Tjänstetitel
 • Namn
 • Enligt avdelning eller enhet
 

Tolonen Hannu

 • Namn
 • Innola Maija
 • Tjänstetitel
 • Undervisningsråd
 • Uppgift
 • Bolognaprocessen
 • examenssystem
 • examina
 • lärarutbildning
 • universitet
 • utbildningsprogram
 • yrkeshögskolor
 • Avdelning
 • Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
 • Enhet
 • Ansvarsområdet för högskolepolitik
 • Telefonnummer
 • 0295 3 30120
 • Fax
 • (09) 1607 7135
 • E-postadress: fornamn.efternamn@minedu.fi
Tillbaka