Uppgifter och personal vid undervisnings- och kulturministeriet

I registret för personal och uppgifter hittar du i bokstavsordning kontaktuppgifter till undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän på basis av

 • uppgifter och ärende
 • personens tjänstetitel
 • personens namn
 • avdelning eller enhet

 

 • Enligt uppgift
 • Tjänstetitel
 • Namn
 • Enligt avdelning eller enhet
 

Heikkinen Satu

 • Namn
 • Launonen Minna
 • Tjänstetitel
 • Planerare
 • Avdelning
 • Utbildningspolitiska avdelningen
 • Enhet
 • Strategi- och styrningsgruppen (KOPO)
 • Telefonnummer
 • 0295 3 30520
 • Fax
 • (09) 16077133
 • E-postadress: fornamn.efternamn@minedu.fi
Tillbaka