Uppgifter och personal vid undervisnings- och kulturministeriet

I registret för personal och uppgifter hittar du i bokstavsordning kontaktuppgifter till undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän på basis av

  • uppgifter och ärende
  • personens tjänstetitel
  • personens namn
  • avdelning eller enhet

 

  • Enligt uppgift
  • Tjänstetitel
  • Namn
  • Enligt avdelning eller enhet
 

Heikkinen Satu

  • Namn
  • Halonen Tomi
  • Tjänstetitel
  • Undervisningsråd
  • Uppgift
  • internationell jämförelse
  • resultatstyrning
  • statistik
  • strukturell utveckling
  • universitet
  • vetenskap
  • yrkeshögskolor
  • Avdelning
  • Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
  • Enhet
  • Strategi- och styrningsgruppen (KTPO)
  • Telefonnummer
  • 0295 3 30095
  • Fax
  • (09) 1607 7135
  • E-postadress: fornamn.efternamn@minedu.fi
Tillbaka