Tehtävät ja henkilöt opetus- ja kulttuuriministeriössä

Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta voit hakea opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten yhteystietoja aakkosittain

  • tehtävää ja toimialaa kuvaavilla sanoilla
  • henkilön virkanimikkeellä
  • henkilön nimellä
  • osastoittain tai yksiköittäin

 

  • Tehtävittäin
  • Virkanimikkeellä
  • Henkilön nimellä
  • Osastoittain tai yksiköittäin