Tehtävät ja henkilöt opetus- ja kulttuuriministeriössä

Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta voit hakea opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten yhteystietoja aakkosittain

  • tehtävää ja toimialaa kuvaavilla sanoilla
  • henkilön virkanimikkeellä
  • henkilön nimellä
  • osastoittain tai yksiköittäin

 HUOM! Ministeriön organisaatiouudistus (1.5.2014) vaikuttaa myös www-sivujen sisältöön sekä Tehtävät ja henkilöt -hakemistoon, jotka päivitetään ajan tasalle mahdollisimman pian.

  • Tehtävittäin
  • Virkanimikkeellä
  • Henkilön nimellä
  • Osastoittain tai yksiköittäin