Mina e-tjänster

När du identifierats med ett certifikat eller bankkoder har du tillgång till Mina e-tjänster i portalen Suomi.fi. Där kan du mellanlagra en halvfärdig blankett, som du fortsätter fylla i senare eller en färdig blankett, som du vill skicka senare. Mellanlagrade blanketter sparas högst 3 månader.

En avsänd blankett lagras automatiskt i Mina e-tjänster. De avsända blanketterna sparas i arkivet i högst 13 månader, dock högst 20 stycken.

Avsända men ännu oregistrerade ansökningsblanketter är försedda med beteckningen 'väntar på godkännande'. Avsända blanketter med uppgifter om den sökande samt registrerade ansökningsblanketter är försedda med beteckningen 'avsända'.

Undervisningsministeriets elektroniska tjänster och blanketter kan nås också via Mina e-tjänster i portalen Suomi.fi.