Hur ansökan fylls i, undertecknas och sänds

Ansökningsblanketten öppnas direkt efter identifieringen, om du har uppgivits som företrädare för en sammanslutning. Om dina uppgifter förekommer i samband med flera sammanslutningar, välj då först i rullgardinsmenyn den sammanslutning i vars namn du söker understöd.

På blanketten finns färdigt de basuppgifter som sammanslutningen meddelat. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Gör vid behov ändringar i uppgifterna på blanketten med uppgifter om den sökande.

Fyll i ansökan.

Foga elektroniska bilagor till ansökan. Välj först Allmänt understöd eller Specialunderstöd. Namnge bilagan. Tryck på blädderknappen så får du fram de filer som finns i den egen dator. Efter att du har valt önskad fil, tryck Bifoga fil på blanketten. Storleken på en enskild bilaga kan vara högst 10 Mt och på hela sändningen 20 Mt.

Underteckna den färdiga blanketten elektroniskt. Förmedla vid behov adressen till den blankettsida som anges på tjänstens sida till följande undertecknare per e-post. Antalet undertecknare är beroende av sammanslutningens egna regler, för tjänsten är det nog med en undertecknare. Också den som fyller i ansökan skall underteckna den.

Sänd blanketten. Vem som helst av undetecknarna eller de som har rätt att sköta kontakterna kan skicka blanketten.

Du får en kvittering när du sänt blanketten. Du kan öppna, skriva ut eller spara kvittenssidan. På kvittenssidan finns mottagningstid och mottagningsnummer för din ansökan.

Undervisningsministeriets registratorskontor registrerar din ansökan i ministeriets diarium. Då en sammanslutning är sökande, meddelas diarienumret för ansökan till den e-postadress som uppgivits i fältet med sammanslutningens e-postadress. Avsändare är helpdesk@itella.net.

Diarienumret bör sparas med tanke på framtida kontakter.