Etusivu Yhteystiedot ja asiointi Asiointi Sähköiset asiointipalvelut

Sähköiset asiointipalvelut

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sen hallinnonalalla siirrytään vaiheittan kaikessa hallinnon sisäisessä ja virastojen välisessä toiminnassa yksinomaan sähköiseen asiointiin ja hallintoon. Samalla mahdollistetaan sähköinen asiointi myös kansalaisille ja yhteisölle.

Ministeriössä on otettu käyttöön asianhallintajärjestelmä SALAMA, joka mahdollistaa asioiden käsittelyn sähköisesti aina vireille tulosta ratkaisuun asti.

Sähköinen valtionavustuksen haku

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toteuttamassa harkinnanvaraisten valtionavustusten sähköistä hakua. Jatkossa yhteisöt ja henkilöt voivat hakea ministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta verkkolomakkeilla. Valtionavustuspäätökset tullaan samoin toimittamaan sähköisenä. Sähköinen asiointipalvelu edellyttää tunnistamista. Verkkolomakkeille tunnistautumisessa tullaan hyödyntämään kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelua VETUMAa.

Tiedotamme tällä sivulla sähköisen haun käyttöönotosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakulomakkeet ovat saatavilla tulostettavassa muodossa Avustukset-kohdasta.

Etusivu Yhteystiedot ja asiointi Asiointi Sähköiset asiointipalvelut