Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden Att anhängiggöra ärenden

Att anhängiggöra ärenden

Den som önskar få ett ärende anhängiggjort vid undervisnings- och kulturministeriet ska skicka ett brev, sin ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor. Adressen är:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Satsrådet


tfn (09) 0295 3 30004
fax (09) 135 9335
officiell e-postadress: kirjaamo(at)minedu.fi

Registratorskontoret (Riddaregatan 2 B, Helsingfors) är öppet må-fr kl. 8-16.15

Ett ärende kan också anhängiggöras via ministeriets e-postadress. Ministeriets e-postadress är också avsedd för olika förfrågningar och meddelanden, som vidarebefordras från registratorskontoret till den avdelning eller enhet som handhar ärendet.

Från registratorskontoret går ärendet vidare för handläggning till den tjänsteman som sköter ifrågavarande ärenden. När ärendet har avgjorts skickas den sökande en s.k. expedition, dvs. ett brev, beslut e.d. Besluten åtföljs eventuellt av anvisningar om rättelseyrkande eller besvärsanvisningar.

För vissa särskilt bestämda beslut måste sökanden betala en fastslagen avgift. De avgiftsbelagda besluten åtföljs även av anvisningar om yrkande på rättelse av avgiften.

Obs!

  • Ansökningar till öppna tjänster och uppdrag vid ministeriet ska i första hand sändas via www.valtiolle.fi
  • En ansökan om statsunderstöd kan lämnas med den elektroniska ärendehanteringstjänsten om denna möjlighet nämns i utlysningen.

Elektronisk ärendehantering

Ministeriet använder ärendehanteringssystemet SALAMA som möjliggör elektronisk hantering av ärenden från det att ärendet blir anhängigt tills beslut fattas i ärendet. Beslut och andra handlingar sänds från systemet till mottagaren per e-post eller som papperspost med Posten som en iPost-försändelse.

E-postförsändelser från SALAMA-systemet har som avsändare adressen noreply(at)eduuni.fi.

Om en ansökan om statsunderstöd har sänts via den elektroniska ärendehanteringstjänsten skickas även beslut och andra handlingar till tjänsten. En ansökan som lämnats in i pappersform får även beslutet på papper.

Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden Att anhängiggöra ärenden