Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden Att anhängiggöra ärenden

Att anhängiggöra ärenden

Den som önskar få ett ärende anhängiggjort vid undervisnings- och kulturministeriet ska skicka ett brev, sin ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor. Adressen är:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Satsrådet

Besöksadress: Sjötullsgatan 10, Helsingfors
tfn (09) 0295 3 30004
fax (09) 135 9335
officiell e-postadress: kirjaamo(at)minedu.fi

Registratorskontoret är öppet må-fr kl. 8-16.15

Från registratorskontoret går ärendet vidare för handläggning till den tjänsteman som sköter ifrågavarande ärenden. När ärendet har avgjorts skickas den sökande en s.k. expedition, dvs. ett brev, beslut e.d. Besluten åtföljs eventuellt av anvisningar om rättelseyrkande eller besvärsanvisningar.

För vissa särskilt bestämda beslut måste sökanden betala en fastslagen avgift. De avgiftsbelagda besluten åtföljs även av anvisningar om yrkande på rättelse av avgiften.

Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden Att anhängiggöra ärenden