Asiointi alkaa asian vireillepanosta

Saadaksesi asian vireille opetus- ja kulttuuriministeriössä lähetä kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon, jonka yhteystiedot ovat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki
Faksi (09) 135 9335
Puh. 0295 3 30004
Ministeriön sähköpostiosoite: kirjaamo(at)minedu.fi

Ministeriölle osoitetut asiakirjat voi toimittaa neuvontaan osoitteessa Meritullinkatu 10, avoinna ma-pe klo 8.00–16.15.


Asian saa vireille myös ministeriön sähköpostiosoitteen kautta. Ministeriön sähköpostiosoite on tarkoitettu myös erilaisille tiedusteluille ja viesteille, jotka kirjaamosta siirretään asiaa hoitavalle osastolle tai yksikölle.

Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi asiaa hoitavalle virkamiehelle. Kun asia on ratkaistu, lähettäjälle tai hakijalle lähetetään päätös tai muu asiakirja. Päätöksiin liitetään mahdollinen oikaisuvaatimus- tai valitusosoitus.

Erikseen määrätyistä päätöksistä peritään hakijoilta niistä määrätty maksu, jolloin maksullisiin päätöksiin liitetään myös maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus.

Huom!

  • Hakemukset ministeriön avoimiin virkoihin ja tehtäviin pyydetään lähettämään ensisijaisesti osoitteeseen www.valtiolle.fi.
  • Valtionavustushakemus on mahdollista toimittaa ministeriön valtionavustusten sähköisen asiointipalvelun kautta, jos se on mainittu avustuksen hakuilmoituksessa.

Sähköinen asianhallinta

Ministeriössä on käytössä asianhallintajärjestelmä SALAMA, joka mahdollistaa asioiden käsittelyn sähköisesti aina vireille tulosta ratkaisuun asti. Päätökset ja muut asiakirjat toimitetaan järjestelmästä vastaanottajalle sähköpostitse tai paperipostina Postin kautta iPost-lähetyksenä.

SALAMA-järjestelmästä tulevissa sähköpostilähetyksissä lähettäjäosoitteena on noreply(at)eduuni.fi.

Jos valtionavustushakemus on toimitettu sähköisen asiointipalvelun kautta, myös päätökset ja muut asiakirjat toimitetaan asiointipalveluun. Paperilla toimitettuun hakemukseen annetaan päätös paperilla.