Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden

Hur ärenden anhängiggörs vid undervisnings- och kulturministeriet

I avsnittet om kontakt/ärenden finns uppgifter om hur ärenden anhängiggörs och behandlas på ministeriet, samt information om relaterade tjänster. I registerbeskrivningarna finns information om ändamålet med de datasystem som hänför sig till kontakt/ärenden och ministeriets verksamhet och vilka uppgifter som sparas i systemen.

Uppgifter om ministeriets aktuella arbetsgrupper, kommittéer, nämnder, delegationer och lagstiftnings projekt finns samlade i statsrådets projektregister (finskspråkigt).

Ministeriet utvecklar även en interaktiv nättjänst. Tjänsten kräver registrering.

I registret för personal och uppgifter finns information om ministeriets uppgifter samt kontaktuppgifter till personer som sköter respektive uppgifter.

Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden