Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden

Hur ärenden anhängiggörs vid undervisnings- och kulturministeriet

I avsnittet om kontakt/ärenden finns uppgifter om hur ärenden anhängiggörs och behandlas på ministeriet, samt information om relaterade tjänster.

Undervisnings- och kulturministeriet använder en elektronisk ärendehanteringstjänst för statsunderstöd. Mer information om tjänsten finns på sidan Blanketter och i utlysningarna för statsunderstöd.  I registerbeskrivningarna finns information om ändamålet med de datasystem som hänför sig till kontakt/ärenden och ministeriets verksamhet och vilka uppgifter som sparas i systemen.

I registret för personal och uppgifter finns information om ministeriets uppgifter samt kontaktuppgifter till personer som sköter respektive uppgifter.

Till höger hittar du länkar i anslutning till hur man anhängiggör ärenden, dokument och blanketter.

Behandlingstider

Ärende: Behandlingstid:
Tillstånd för yrkeshögskolor 4-6 mån

Tillstånd att anordna undervisning och utbildning, tillstånd att driva en läroanstalt

7-10 mån

Gensomsnittlig behandlingstid för statsunderstödsansökningar, beroende på ärendets natur och omfattning

3-6 mån
Statsgaranti för konstutställningar 3 mån
Förbud mot beslag av utställningsföremål 2 mån


Hemsidan Kontakt Kontakt / ärenden