Asiointi opetus- ja kulttuuriministeriössä

Asiointi-osuuteen on koottu tietoa asioiden vireillepanosta ja käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista.

Ministeriö kehittää edelleen sähköisiä asiointipalveluja. Asiointiin ja ministeriön toimintaan liittyvien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot on koottu rekisteriselosteisiin.

Ministeriön tehtävät ja niitä hoitavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta. 

Oikeaan laitaan on koottu linkkejä muualta sivustosta löytyviin asiointiin liittyviin aiheisiin, asiakirjapohjiin ja lomakkeisiin. 

 

Käsittelyaikoja:

Asiaryhmä: Käsittelyaika:
Ammattikorkeakoulujen  toimiluvat 4-6 kk
Opetuksen ja koulutuksen järjestämisluvat, oppilaitoksen ylläpitämisluvat 7-10 kk
Valtionavustushakemukset keskimääräinen käsittelyaika asian laadusta ja laajuudesta riippuen 3-6 kk
Taidenäyttelyiden valtiontakuu 3 kk
Näyttelyesineiden takavarikointikielto 2 kk