Asiointi opetus- ja kulttuuriministeriössä

Asiointi-osuuteen on koottu tietoa asioiden vireillepanosta ja käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista.

Ministeriö kehittää edelleen sähköisiä asiointipalveluja. Asiointiin ja ministeriön toimintaan liittyvien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot on koottu rekisteriselosteisiin.

Ministeriön tehtävät ja niitä hoitavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta. 

Oikeaan laitaan on koottu linkkejä muualta sivustosta löytyviin asiointiin liittyviin aiheisiin, asiakirjapohjiin ja lomakkeisiin. 

Linkkien kautta löytyvät myös mm.  tiedot lausunnolle lähetetyistä asiakirjoista sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamista työryhmistä (valtioneuvoston hankerekisteri)  sekä erilaisia asiontipalveluja.