Hemsidan Webbnyheter

Webbnyheter

Här hittar du de senaste nyheterna som publicerats på ministeriets webbplats. Använd sökmaskinen för att hitta tidigare pressmeddelanden (ämne och tidpunkt som sökkriterier). Du kan också följa med aktuella rubriker via Twitter ( okmfi )

Senast publicerat

27-05-2016 Nordiskt expertseminarium: Samarbete kring baskunskaper behövs i Norden
25-05-2016 Delta i webbtankesmedja för att utveckla lärarkompetensen
23-05-2016 Arbetsgrupp utreder möjligheten att utnyttja studentexamen i högskolornas studerandeurval
02-05-2016 Nordiska kulturministrar diskuterade integrering av flyktingar och invandrare samt kulturell yttrandefrihet
22-04-2016 Förslag om utvecklande av systemet med utbildningskommissioner på remiss
06-04-2016 Regeringen svarade på interpellation om högskoleutbildningen
06-04-2016 Regeringen kom överens om planen för de offentliga finanserna för de närmaste åren
05-04-2016 Nordiskt samarbete i frågor som gäller integration av invandrare välkommet
15-03-2016 Tilläggsutredning om utbildningsavtalsmodellen
11-02-2016 Åtgärdsplan görs upp för den nationella världsarvsstrategin
10-02-2016 Begäran om utlåtande angående ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och lagen om grundläggande yrkesutbildning
29-01-2016 Regeringspropositioner som bereds vid UKM för riksdagens vårsession 2016
27-01-2016 De flesta unga anser att de klarar vardagen
26-01-2016 Kultur och välfärd i Norden
26-01-2016 EU-satsningar på undervisnings- och kultursektorn under Nederländernas ordförandeperiod
20-01-2016 Nordic@BETT presenterar nordisk kompetens och undervisningsteknologi
18-01-2016 Rekommendationerna för barns fysiska aktivitet uppdateras
13-01-2016 Var tredje finländare kopierar för privat bruk
31-12-2015 Det nordiska ordförandeskapet fokuserar på digitalisering, öppenhet och delaktighet
09-12-2015 Ministerarbetsgrupp slog fast hur man genomför sparåtgärder inom yrkesutbildningsreformen