Hemsidan Webbnyheter Utbildning en viktig del av statens integreringsprogram

Utbildning en viktig del av statens integreringsprogram

Tillbaka
verkkouutinen / webbnyhet

07-06-2012

Statens integreringsprogram betonar särskilt stöd till invandrarbarn och -unga, familjer och kvinnor samt främjande av sysselsättning bland invandrare. Regeringen godkände statens integreringsprogram torsdagen den 7 juni.

Invandrarfamiljer får stöd genom förskoleundervisning, utbildning samt genom att man utvecklar social- och hälsovårdstjänster. Målet är att invandrare och personer med invandrarbakgrund deltar i utbildning i samma utsträckning som urbefolkningen. Man fäster särskild uppmärksamhet vid de unga som kommer till Finland under slutet av eller efter sin läropliktsålder.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande (7.6.2012)

En upptagning av presskonferensen om integreringsprogrammet 

Hemsidan Webbnyheter Utbildning en viktig del av statens integreringsprogram