Hemsidan Webbnyheter Sporten sysselsatte unga

Sporten sysselsatte unga

Tillbaka
verkkouutinen / webbnyhet

10-02-2012

Projektet Sportti työllistää (ungefär Sporten ger arbete) är ett uppmuntrande exempel på ett nytt sätt att ta tag i arbetslösheten bland unga. Projektet gjorde det möjligt att erbjuda en arbetsplats för hundratals unga inom olika idrottsorganisationer runtom i Finland.

Kuva: Elvi Rista/OKM.
Undervisnings- och kulturministeriet finansierade projektet med 7,5 miljoner euro ur tippningsmedel. Finlands Idrott, Ung i Finland och Urheiluopistojen Yhdistys koordinerade projektet.

Med hjälp av stödet sysselsatte aktörer inom idrottsbranschen totalt 830 unga under det ett och ett halvt år som projektet pågick. Anställningarna varade i genomsnitt ett halvår. Över 400 arbetsgivare deltog.

Målgruppen för projektet var unga i åldern 16-29, och medelåldern på de anställda 23 år. En del av de anställda hade idrottsutbildning.

Projektrapporten är på finska och finns att läsa på Finlands Idrotts webbplats
Hemsidan Webbnyheter Sporten sysselsatte unga