Hemsidan Webbnyheter Främjare av hälsomotion belönades

Främjare av hälsomotion belönades

Tillbaka
verkkouutinen / webbnyhet

24-01-2012

Det riksomfattande programmet I Form För Livet (IFFL) belönade projekt som arbetat för att främja hälsomotion. priset överräcktes av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki och omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson vid IFFL-programmets årsdagsevenemang den 24 januari i Helsingfors.

Simning är bra hälsomotion för alla åldrar.

Prisen för projekt för hälsofrämjande motion 2011 gick till Inarin Yritys ry:s projekt Inarin Ikipojat, projektet Metalli liikkuu, som koordinerats av Päijät-Hämeen Liikunta och Urheilu ry och projektet Keski-ikäisten hiukset – Paluu nuoruuteen som drevs av Åbo stads social- och hälsovårdsväsende. Årets gärning för främjande av miljö för hälsofrämjande motion gick till projektet Pykälä som drevs av Liikenteen tutkimuskeskus Verne vid Tammerfors tekniska universitet.

Programmet I Form För Livet belönar årligen lokala projekt för arbete för hälsofrämjande motion. Därutöver belönas årligen ett projekt eller en gärning som främjat motionsmiljön.

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki efterlyste gärningar som ökar vardagsmotionen. Information om hälsofrämjande motion finns att få, och vardagsmotionens betydelse för folkhälsan är känd.

– Det har blivit vanligare att röra på sig på fritiden i Finland, men andelen vardagsmotion är oroväckande liten. Vardagsmotionen spelar en viktig roll i fråga om att öka finländarnas välfärd och folkhälsa, och det finns skäl att skrida till uppbyggande samhälleliga åtgärder, påminde Arhinmäki.

Han uppmuntrade till att utveckla bättre förutsättningar speciellt för fotgängare och cyklister.

– Regeringsprogrammet stöder möjligheterna för att öka vardagsmotionen. Främjande av omständigheterna för fotgängare och cyklister måste vara en tydlig del av trafikpolitiken enligt kommunikationsministeriets nya fotgängar- och cykliststrategi.

Omsorgsminister Guzenina-Richardson påminde om hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft under våren 2011. Lagen förpliktar kommunerna att ordna rådgivningstjänster som främjar välfärd och hälsa.

– Hälsorådgivning bör inkluderas i alla hälsovårdstjänster. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid de socioekonomiskt svagaste och deras möjligheter att röra på sig, betonade Guzenina-Richardson.

Det riksomfattande programmet I Form För Livet är ett motionsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Målet är att inspirera personer över 40-år till regelbunden motion och skapa lättillgängliga motionstjänster på olika håll i Finland. Med i programmet är också kommunikationsministeriet, miljöministeriet samt Forststyrelsen. Programmet IFFL stöder lokala hälsofrämjande motionsprojekt bl.a. genom att bevilja ekonomiskt stöd. Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES svarar för att programmet förverkligas.
Mer vardagsmotion och rådgivningstjänster

Hemsidan Webbnyheter Främjare av hälsomotion belönades