Hemsidan Pressmeddelanden

Pressmedelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Med hjälp av sökmaskinen (Sök pressmedelande) hittar du tidigare pressmeddelanden eller pressmeddelanden om olika områden. Man kan också hitta rätt med hjälp av sökord (Preciserad sökning). 

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du ansluta sig till postningslistan. Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena

18-08-2016 Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
17-08-2016 Arbetsgrupp föreslår historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer
12-08-2016 UKM:s budgetproposition för 2017
11-08-2016 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Staten stöder dialog mellan religioner
11-07-2016 Unescos världsarvskommitté samlas i Istanbul den 10–20 juli
04-07-2016 20 miljoner euro till främjandet av jämställdheten inom förskole- och grundundervisningen
01-07-2016 Minister Grahn-Laasonen vid Eurogames-seminaret för mänskliga rättigheter: Ingen plats för diskriminering och hatretorik inom idrotten
30-06-2016 Arbetsgrupp: Incitamentsystem för audiovisuell produktion till Finland
30-06-2016 Harkimos arbetsgrupp föreslår hur man kan sänka kostnaderna för barns hobbyer
29-06-2016 Lag som möjliggör försök med utbildningsexport stadfästes
29-06-2016 Ny lag om begränsning av utförsel av kulturföremål
29-06-2016 Den nya ungdomslagen träder i kraft i januari 2017
28-06-2016 Arbetsgrupp föreslår att man avlägsnar hinder för utbildningsexport inom andra stadiets utbildning
27-06-2016 1,35 miljoner till fortbildning som stöder omstruktureringen inom IKT-området
22-06-2016 Minister Grahn-Laasonen tillsatte det nya konstrådet
22-06-2016 Tiina Kivisaari blir chef för ansvarsområdet för idrott vid UKM
20-06-2016 Ulla-Maija Forsberg har utsetts till direktör för Institutet för de inhemska språken
16-06-2016 Ersättningen för utlåning utvidgas till att omfatta högskolebibliotek
16-06-2016 Avgifterna inom småbarnspedagogiken ändras inte tills vidare
15-06-2016 Minister Grahn-Laasonen beviljade extra idrottspension till fyra idrottare