Hemsidan Pressmeddelanden

Pressmedelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Med hjälp av sökmaskinen (Sök pressmedelande) hittar du tidigare pressmeddelanden eller pressmeddelanden om olika områden. Man kan också hitta rätt med hjälp av sökord (Preciserad sökning). 

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du ansluta sig till postningslistan. Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena

20-10-2016 Regleringen av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet förenklas
20-10-2016 Sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken för låginkomsttagare
17-10-2016 9 miljoner euro till läroavtalsutbildning och till att utveckla yrkesutbildning för invandrare
13-10-2016 Ny lag förbättrar arkivverkets verksamhet och främjar digitaliseringen av arkiv
13-10-2016 Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen offentliggjordes: Lärarnas kompetens ska utvecklas systematiskt under hela karriären
06-10-2016 Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas
06-10-2016 Ändringar i finansieringslagen för undervisnings- och kulturväsendet
29-09-2016 Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för Utbildningsstyrelsen
27-09-2016 Representanter för religiösa samfund undertecknade ett uttalande för samhällsfreden
15-09-2016 Det strategiska utvecklandet blir mer framträdande i yrkeshögskolornas finansiering
15-09-2016 UKM:s förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2017
09-09-2016 Minister Grahn-Laasonen: programmet Den nya grundskolan kör igång – alla skolor får en tutorlärare för att stöda reformen
08-09-2016 Regeringen återtar höjningarna i avgifterna för småbanspedagogik
08-09-2016 25 miljoner euro utlyses för högskolors projekt för utveckling av utbildningen
07-09-2016 Motionsrekommendation för barn: minst tre timmar motion per dag
31-08-2016 Sakkunniggrupp bereder reform av museernas, teatrarnas och orkestrarnas finansieringssystem
18-08-2016 Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
17-08-2016 Arbetsgrupp föreslår historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer
12-08-2016 UKM:s budgetproposition för 2017
11-08-2016 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Staten stöder dialog mellan religioner