Hemsidan Pressmeddelanden

Pressmedelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Med hjälp av sökmaskinen (Sök pressmedelande) hittar du tidigare pressmeddelanden eller pressmeddelanden om olika områden. Man kan också hitta rätt med hjälp av sökord (Preciserad sökning). 

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du ansluta sig till postningslistan. Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena

04-09-2015 Den finländska utbildningen reformeras genom spetsprojekt för utbildning och kompetens
04-09-2015 Ilkka Hanski och Sirpa Jalkanen blir akademiker inom vetenskap
28-08-2015 Familjernas behov beaktas då den småbarnspedagogiska verksamheten ändras
27-08-2015 Statens idrottsråd tillsattes
20-08-2015 Statens delegation för ungdomsärenden tillsattes
20-08-2015 Utvärderings- och understödskommissionen tillsattes
14-08-2015 UKM:s budgetproposition för 2016
10-08-2015 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen kräver nolltolerans för rasism och skolmobbning
23-07-2015 Extra idrottspension beviljades 17 olympiasegrare
13-07-2015 Motion och idrott syns allt mer i kommunernas strategier
06-07-2015 Unescos världsarvskommitté upptog nya objekt och betonade skydd av objekten
03-07-2015 60 nya konstnärspensioner
02-07-2015 53 idrottare får stipendium för vintergrenar
25-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets medverkan i SuomiAreena
22-06-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen vid EU-ministermötet: Yrkesutbildningen får ökad samhällelig betydelse
12-06-2015 Utbildningssamarbetet mellan Kina och Finland breddas
11-06-2015 MM och UKM har ingått ett gemensamt kulturmiljöåtagande
09-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets organisationsreform stöder verkställandet av spetsprojekt
02-06-2015 Kristiina Kokko och Matias Marttinen blir minister Grahn-Laasonens specialmedarbetare
21-05-2015 Världsforumet för utbildning satte upp världomfattande mål för utbildning