RSS-feeds

Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden. För att prenumerera på RSS-feeds behöver du en RSS-läsare. Flera webbläsare har också inbyggda RSS-läsare som till exempel Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 och Opera 9.

Kopiera länkarna nedan till din RSS-läsare för att få ministeriets senaste pressmeddelanden som RSS-feeds.

Alla ämnesområden: 
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=all&lang=sv

Utbildning
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=koulutus&lang=sv

Forskning
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=tiede&lang=sv

Kultur
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=kulttuuri&lang=sv

Upphovsrätt:  
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=tekijaenoikeus&lang=sv

Idrott:
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=liikunta&lang=sv

Ungdomsärenden:  
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=nuoriso&lang=sv

Kyrkliga ärenden:  
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=kirkollisasiat&lang=sv

Bibliotek
RSS  http://www.minedu.fi/OPM/rss2.jsp?uri=/OPM/Tiedotteet&aihealue=kirjastot&lang=sv