Hemsidan Pressmeddelanden

Pressmedelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Med hjälp av sökmaskinen (Sök pressmedelande) hittar du tidigare pressmeddelanden eller pressmeddelanden om olika områden. Man kan också hitta rätt med hjälp av sökord (Preciserad sökning). 

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du ansluta sig till postningslistan. Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena

02-12-2016 Dokument som är hotade på grund av det syriska inbördeskriget tas i skyddsförvar av Riksarkivet i Finland
01-12-2016 Nio meriterade inom idrott och motion belönades
29-11-2016 Minister Grahn-Laasonen delade ut statspriser för scenkonst, musik, cirkus, dans och litteratur
25-11-2016 Undervisningsminister Grahn-Laasonen söker nya metoder för att ingripa i skolmobbning
22-11-2016 Uleåborgs och Villmanstrands universitet belönas för öppen vetenskap och forskning
17-11-2016 Inga indexförhöjningar för kyrkan 2017—2019
17-11-2016 Kulturinstitutionernas statsandelar delades ut
17-11-2016 Fyra aktörer inom barnkultur belönades – specialpris till kören Hymyreput
16-11-2016 Parlamentarisk grupp ska utveckla grundskolan – teser för självständighetsjubileumsåret
10-11-2016 Bibliotekslagen förnyas – nya uppgifter är aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet
10-11-2016 De genomsnittliga priserna per enhet för 2017 för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut slogs fast
08-11-2016 Reformen av yrkesutbildningen på remissbehandling
05-11-2016 Arbetsgrupp ska förnya understödsformerna inom motion och idrott
03-11-2016 Ändringar i studiepenningens nivå och utbetalningstid
31-10-2016 Kvalitetsprisen för kulturtidskrifter till tidskrifterna Tuli & Savu och Astra
27-10-2016 Regeringen digitaliserar statsbidrag på över en miljard euro
20-10-2016 Regleringen av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet förenklas
20-10-2016 Sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken för låginkomsttagare
17-10-2016 9 miljoner euro till läroavtalsutbildning och till att utveckla yrkesutbildning för invandrare
13-10-2016 Ny lag förbättrar arkivverkets verksamhet och främjar digitaliseringen av arkiv