Hemsidan Pressmeddelanden

Pressmedelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Med hjälp av sökmaskinen (Sök pressmedelande) hittar du tidigare pressmeddelanden eller pressmeddelanden om olika områden. Man kan också hitta rätt med hjälp av sökord (Preciserad sökning). 

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du ansluta sig till postningslistan. Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena

06-10-2015 Undersökning: Vuxnas läs-, siffer- och datakunskaper bör stärkas
06-10-2015 UKM-utredning: Fortfarande stor skillnad mellan högskolorna i fråga om att främja företagande
05-10-2015 Arbetsgrupp bereder det nya ämbetsverk som bildas av Utbildningsstyrelsen och CIMO
01-10-2015 Studerande med i Utbildningsstyrelsens direktion
28-09-2015 UKM:s förvaltningsområde i statens budgetproposition 2016 och i planen för den offentliga ekonomin 2017-2019
22-09-2015 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen: Asylsökande barn har också rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
15-09-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen: Yrkesutbildningen måste svara på förändringar i arbetslivet
14-09-2015 Utredning: Digitala innehållsmarknader i allt hårdare internationell konkurrens
07-09-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen: Ambitionsnivån bör höjas - klara profiler och arbetsfördelning i högskolorna
04-09-2015 Den finländska utbildningen reformeras genom spetsprojekt för utbildning och kompetens
04-09-2015 Ilkka Hanski och Sirpa Jalkanen blir akademiker inom vetenskap
28-08-2015 Familjernas behov beaktas då den småbarnspedagogiska verksamheten ändras
27-08-2015 Statens idrottsråd tillsattes
20-08-2015 Statens delegation för ungdomsärenden tillsattes
20-08-2015 Utvärderings- och understödskommissionen tillsattes
14-08-2015 UKM:s budgetproposition för 2016
10-08-2015 Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen kräver nolltolerans för rasism och skolmobbning
23-07-2015 Extra idrottspension beviljades 17 olympiasegrare
13-07-2015 Motion och idrott syns allt mer i kommunernas strategier
06-07-2015 Unescos världsarvskommitté upptog nya objekt och betonade skydd av objekten