Hemsidan Pressmeddelanden

Pressmedelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena om undervisnings- och kulturministeriets verksamhet.

Med hjälp av sökmaskinen (Sök pressmedelande) hittar du tidigare pressmeddelanden eller pressmeddelanden om olika områden. Man kan också hitta rätt med hjälp av sökord (Preciserad sökning). 

Om du vill prenumerera på pressmeddelanden kan du ansluta sig till postningslistan. Med hjälp av RSS-feeds kan användaren följa med undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena

02-07-2015 53 idrottare får stipendium för vintergrenar
25-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets medverkan i SuomiAreena
22-06-2015 Undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen vid EU-ministermötet: Yrkesutbildningen får ökad samhällelig betydelse
12-06-2015 Utbildningssamarbetet mellan Kina och Finland breddas
11-06-2015 MM och UKM har ingått ett gemensamt kulturmiljöåtagande
09-06-2015 Undervisnings- och kulturministeriets organisationsreform stöder verkställandet av spetsprojekt
02-06-2015 Kristiina Kokko och Matias Marttinen blir minister Grahn-Laasonens specialmedarbetare
21-05-2015 Världsforumet för utbildning satte upp världomfattande mål för utbildning
20-05-2015 Finlands vetenskapspris till akademiprofessor Markku Laakso
12-05-2015 Huvudrapporten för PISA 2012 granskar Finlands resultat
08-05-2015 Republikens president stadfäste lagen som gäller det fria bildningsarbetets finansieringsreform
08-05-2015 Vägkarta för att främja samarbetet mellan högskolor och forskningsinstitutioner
07-05-2015 Det första skedet av lagen småbarnspedagogik träder i kraft den 1 augusti 2015
07-05-2015 1,2 miljoner i understöd för anskaffning, byggande, och grundrenovering av ungdomslokaler
23-04-2015 408 sökande har beviljats föreningsstöd för att främja idrott och motion för barn och unga
22-04-2015 13 miljoner till uppsökande ungdomsarbete
22-04-2015 4,7 miljoner i statsunderstöd till konst- och kulturevenemang
17-04-2015 Minister Viitanen delade ut 691 000 euro till handikapporganisationers kulturverksamhet
17-04-2015 Minister Kiuru delade ut 30 miljoner euro i utvecklingsunderstöd till undervisning
16-04-2015 Finland vill sköta världsarvet ansvarsfullt och effektivt