Etusivu Tiedotteet Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi käynnistyy Lukuinto-ohjelma

Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi käynnistyy Lukuinto-ohjelma

tiedote / pressmeddelande
15-08-2012

Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoa sekä edistää lukemisharrastusta. Kohderyhmänä ovat 6–16-vuotiaat sekä lasten ja nuorten opettajat ja kirjastoammattilaiset. Keskeistä on koulujen ja kirjastojen yhteistyö.

Ohjelmassa luodaan lasten ja nuorten monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa kehittävä ja myönteistä lukemisen kulttuuria ylläpitävä toimintamalli, joka vakiinnutetaan koulujen ja yleisten kirjastojen arkityöhön. Ohjelma toteutetaan vuosina 2012–2015.

Ohjelman rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolitiikan sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastot. Lukuinto-ohjelman toteutuksesta vastaavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta. Tämä luo edellytykset lukutaitojen opetuksen syvälliselle kehittämiselle ja toimintakulttuurin muutokselle oppivassa ympäristössä, joka käsittää muun muassa opetus- ja kulttuuritoimen, yleisen kirjaston, koulut ja sivistystoimen alueelliset ja valtakunnalliset ohjaavat organisaatiot.

Luku- ja kirjoitustaito heikentynyt - lukemisharrastus vähentynyt

Suomalaisnuoret ovat hyviä lukijoita. Huolestuttavaa kuitenkin on, että nuorten luku- ja kirjoitustaidon taso on laskenut ja erot koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ovat kasvaneet. Myös kiinnostus lukemiseen on heikentynyt.

Opetusministeri Jukka Gustafsson korostaa, että hyvän lukutaidon saavuttaminen yhteiskunnassamme on kaikkien oikeus.

- Lukutaito on tietoyhteiskunnan perustaito. Siksi riittävä lukutaito täytyy saada jokaiselle kansalaiselle ja meidän täytyy kaventaa luku- ja kirjoitustaidossa havaittuja eroja. Lukuinto-ohjelma ja sen laaja yhteistyö eri tahojen kesken lisäävät koulutuksellista tasa-arvoa. Ohjelman toimenpiteet kaventavat sukupuolesta ja sosioekonomisesta taustasta johtuvia eroja luku- ja kirjoitustaidossa.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen mukaan on aivan erityisen tärkeää vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa kieli- ja kulttuurivähemmistöjen lasten ja nuorten sekä eri syistä erityistä tukea tarvitsevien osalta.

- Monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on edellytys täysipainoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Luku- ja kirjoitustaito on väline oppimiseen ja tiedonhankintaan sekä itsensä ilmaisemiseen ja kulttuuriin osallistumiseen. Koulutusjärjestelmän ohella kirjastolaitoksella on keskeinen merkitys luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä lukuharrastuksen edistämiselle. Lukuinto-ohjelma vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen tukea kirjastotoiminnan kehittämistä ja edistää koulujen ja kirjastojen yhteistyötä.


Lisätietoja:
- ylitarkastaja Heli Jauhola, koulutuspolitiikan osasto, OKM, puh. 0295 3 30122
- projektisuunnittelija Leena Rantala, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, OKM, puh. 0295 3 30269
- projektipäällikkö Eeva Kurttila-Matero, humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto, puh. 050 5255 576

Etusivu Tiedotteet Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi käynnistyy Lukuinto-ohjelma