Hemsidan Pressmeddelanden Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet

Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet

tiedote / pressmeddelande
03-05-2012

Från och med ingången av nästa år tas en nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnande i bruk. Referensramen omfattar hela utbildningssystemet och klargör det finländska examenssystemet samt förbättrar funktionaliteten. Referensramen förbättrar också examinas nationella och internationella transparens och jämförbarhet och främjar den nationella och internationella mobiliteten. Regeringen avlät idag en proposition om en lag om en referensram för examina och övrig kunskap till riksdagen.

I referensramen ska examina och lärokurser som ingår i Finlands nationella utbildnings- och examenssystem och övriga omfattande samlade kompetenser placeras på referensramens åtta kvalifikationsnivåer enligt det kunnande som examen, lärokursen eller den samlade kompetensen i fråga förutsätter. Det föreslås att bestämmelser om hur examina, lärokurserna och andra samlade kompetenser ska placeras på referensramens olika kvalifikationsnivåer på grundval av det kunnande som dessa förutsätter ska utfärdas genom förordning av statsrådet.

Referensramen möjliggör en övergripande granskning av det finländska utbildnings- och examenssystemet och den övriga kompetensen genom att det kunnande som examina,
lärokurserna och de övriga omfattande samlade kompetenserna förutsätter beskrivs som kunskaper, färdigheter och kompetens på ett enhetligt, begripligt och jämförbart sätt och genom att förhållandena mellan dem definieras. Med hjälp av en kompetensbaserad metod för att beskriva kvalifikationer vill man försöka stödja livslångt lärande, förbättra sysselsättningen för arbetstagare, öka rörligheten och minska klyftan mellan utbildning och arbetsliv.

Den nationella referensramen för examensbaserat och övrigt kunnande bygger på den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

Ytterligare information: Regeringsrådet Merja Leinonen, tfn 09 160 77265 (fr.o.m. 7.5 0295 3 30191)
Hemsidan Pressmeddelanden Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet