Hemsidan Pressmeddelanden

Poliittisten nuorisojärjestöjen jäsentiedot tarkastetaan paikan päällä

tiedote / pressmeddelande
15-05-2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastuttaa ministeriöstä valtionavustuksia vuosina 2008–2012 saaneiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen avustuksen saamisen edellytykset. Tarkastuksessa käydään läpi järjestöjen jäsenluettelot.

Tarkastuksen toteuttavat johtaja Georg Henrik Wrede ja ylitarkastaja Immo Parviainen ministeriön nuorisoyksiköstä. Tarkastukset suoritetaan paikan päällä järjestöjen tiloissa.

Jäsenten määrä ja ikärakenne ovat keskeisellä sijalla poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen valtionavustuskelpoisuutta arvioitaessa. Avustusten jaossa tehdään kokonaisarvio järjestöjen toiminnan laadusta, laajuudesta ja taloudellisuudesta. Jäsenmäärä ei ole ensisijainen kriteeri valtionavustusta jaettaessa.

Julkisuudessa esitetyt epäilyt jäsenluettelotietojen paikkaansa pitävyydestä velvoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön teettämään tarkastuksen järjestöjen valtionavustuskelpoisuuden sekä valtionavustuksen saamisen edellytyksistä jäsenluetteloihin merkittyjen jäsentietojen osalta.

Järjestöjen osalta tullaan käymään läpi ajantasainen jäsenluettelo sekä jäsenistössä tapahtuneet muutokset vuosina 2008–2011.Tarkastuksessa selvitetään, miten yhdistyslain mukainen jäsenluettelo on muodostettu ja miten sitä on muutettu. Yhdistyksen säännöt ja hallituksen pöytäkirjat sekä muut vastaavat asiakirjat käydään läpi tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuksen aikana voidaan täsmentää tarkastuksen kohteena olevia asiakokonaisuuksia.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, puh. 0295 3 30129
- -hallitusneuvos Tuula Lybeck, puh. 0295 3 30201
Hemsidan Pressmeddelanden