Hemsidan Pressmeddelanden Högskolornas antagning av studerande förnyas

Högskolornas antagning av studerande förnyas

tiedote / pressmeddelande
16-05-2012

Regeringen förslår att ansökningsförfarandet och antagningen av studerande till universitet och yrkeshögskolor förnyas från och med ingången av 2014. Enligt den regeringsproposition som avläts till riksdagen idag skall antagningen till utbildning som leder till examen från universitet och yrkeshögskolor framöver ordnas med en riksomfattande gemensam ansökan till högskolorna. Yrkeshögskolornas fyra elektroniska ansökningssystem och universitetens enda elektroniska ansökningssystem slås samman till ett gemensamt ansökningssystem för högskolorna.

Den som söker om en studieplats skall enligt förslaget i den gemensamma ansökan ställa sina ansökningsobjekt vid yrkeshögskolor och universitet i prioritetsordning och kan ta emot en plats endast i ett ansökningsobjekt. Enligt regeringens proposition skall de nya bestämmelserna tillämpas första gången då man antar studeranden för utbildning som inleds hösten 2014.

För att förbättra ställningen för dem som söker till sin första studieplats föreslås det att en ny bestämmelse tas in i universitetslagen och yrkeshögskolelagen som gör det möjligt att reservera en del av de studieplatser som ansökan gäller för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen. Enligt förslaget kan detta även gälla en person som har tagit emot en studieplats som leder till högskoleexamen inom en utbildning som inleds våren 2014 eller före det.

Meningen med lagreformen är att bidra till att sänka åldern för inledandet av högskolestudier och till ett bättre inriktande av studieplatser. Målet är att så många som möjligt av dem som söker till sin första studieplats som leder till högskoleexamen ska antas av högskolan.

Universiteten och yrkeshögskolorna skall enligt förslaget även framöver fatta beslut om antagningen av studerande och självständigt besluta om grunderna för antagningen.

Reformen fortsätter under den pågående valperioden. I det andra skedet, som genomförs 2015, skall med gemensam ansökan till högskolorna antas endast personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen. En faktisk möjlighet till byte av bransch eller högskola säkerställs för personer som avlagt högskoleexamen och som tidigare mottagit en studieplats genom separata antagningar utanför den gemensamma ansökan.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Aleksi Kalenius, tfn 040 125 1032
Hemsidan Pressmeddelanden Högskolornas antagning av studerande förnyas