Etusivu Tiedotteet Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat

tiedote / pressmeddelande
16-05-2012

Hallitus esittää, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen haku- ja valintajärjestelmää uudistetaan vuoden 2014 alusta lähtien. Eduskunnalle tänään annetun hallituksen esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haettaisiin korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa. Ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi.

Hakija asettaisi yhteishaussa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valitsemansa hakukohteet etusijajärjestykseen ja voisi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen. Hallituksen esityksen mukaan uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen.

Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien aseman parantamiseksi yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan korkeakoulut voivat halutessaan varata osan haettavista opiskelupaikoista niin sanotuille ensikertalaisille eli henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Lakiesityksen mukaan ensikertalaiseksi katsotaan myös henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen.

Lainmuutosten tavoitteena on alentaa korkeakouluopintojen aloittamisikää sekä kohdentaa opiskelupaikkoja nykyistä tehokkaammin. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ensimmäistä korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaansa hakeva tulisi valituksi korkeakouluun.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekisivät jatkossakin päätökset opiskelijaksi ottamisesta ja päättäisivät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista.

Opiskelijavalintojen uudistusta jatketaan kuluvan vaalikauden aikana, ja uudistuksen vuonna 2015 toteutettavassa toisessa vaiheessa yhteishaun avulla valittaisiin ainoastaan henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin Suomen koulutusjärjestelmässä suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Tutkinnon suorittaneiden ja opiskelupaikan aiemmin vastaanottaneiden todelliset ja tasavertaiset mahdollisuudet alan vaihtamiseen turvataan yhteishaun ulkopuolisilla hauilla.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh. 040 125 1032

Etusivu Tiedotteet Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat