Etusivu Tiedotteet Ministerit jatkoivat EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelman käsittelyä

Ministerit jatkoivat EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelman käsittelyä

tiedote
11-05-2012

Brysselissä 10.–11. toukokuuta kokoontunut EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto sopi Yhteinen Erasmus -ohjelmaehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä. Kulttuuriministerit sopivat uuden Luova Eurooppa -ohjelman sisällöstä ja nimesivät vuoden 2016 kulttuuripääkaupungit.

Yhteinen Erasmus kokoaa yhteen kaikki nykyiset koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät toimenpiteet ja korvaa nykyiset ohjelmat yhdellä ohjelmalla. Ohjelma sisältää ensimmäistä kertaa myös toimenpiteitä liikunnan alan eurooppalaisen yhteistyön tukemiseksi.

Komissio ehdottaa uuden ohjelman budjetiksi yhteensä 17,2 miljardia euroa, josta koulutus- ja nuorisoalan osuus olisi 16,7 miljardia ja urheilun 238 miljoonaa. Ohjelman pääpaino olisi liikkuvuudessa, jolla tähdätään osaamisen kehittämiseen ja eurooppalaisten työmarkkinoiden rakentamiseen. Neuvosto ei ottanut vielä kantaa ohjelman kokonaisrahoitukseen.

Koulutuksen alueella ohjelmalla on tarkoitus mm. tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, edistää elinikäisen oppimisen eurooppalaisen alueen syntymistä, lisätä oppilaitosten kansainvälistymistä, tukea koulutusjärjestelmien uudistamista sekä lisätä innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävää yhteistyötä. Suomi on pitänyt tärkeänä sitä, että ohjelma huomioi mahdollisimman laajasti kaikki koulutuksen tasot elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Nuorisoalalla ohjelmalla tuetaan vapaaehtoistyötä, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus- ja verkottumishankkeita sekä nuorisovaihtoa ja ryhmätapaamisia. Ohjelmaneuvotteluissa Suomi on pitänyt tärkeänä, että nuorisosektorin identiteetti ja näkyvyys turvataan myös tulevalla ohjelmakaudella osana Yhteinen Erasmus –ohjelmaa.

Liikuntayhteistyön alalla ohjelmasta on tarkoitus tukea urheilualan rajat ylittävien uhkien vastaisia yhteistyötoimia mm. dopingin ja urheilutulosten manipuloinnin alalla, urheilun hyvää hallintotapaa sekä edistää sosiaalista osallisuutta, vapaaehtoisuutta, tasa-arvoa sekä terveyttä liikunnan avulla.

Neuvostossa käydyssä keskustelussa valtiosihteeri Kosunen nosti esille ohjelman suuren merkityksen aikuisille oppijoille sekä ohjelman tarjoamat mahdollisuudet muita heikommassa asemassa oleville nuorille. Suomi katsoi, että kolme toimialaa yhdistävä uusi ohjelma tukee EU:n koulutus-, nuoriso- ja liikunta-alojen keskinäistä yhteistyötä ja antaa toimille vaikuttavuutta. Suomen delegaatiota Yhteinen Erasmus –ohjelmaa koskevissa neuvotteluissa johti valtiosihteeri Tapio Kosunen.

Kulttuuri- ja av-asioissa ministerit sopivat uuden Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteista ja painopisteistä. Ohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat ja korvaa nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat vuodesta 2014 eteenpäin. Ohjelman tukee erityisesti toimijoiden kansainvälisten toimintamadollisuuksien vahvistamista sekä toimijoiden ja teosten liikkuvuutta. Myös Kansalaisten Eurooppa -ohjelman sisällöstä saavutettiin yhteisymmärrys. Vuoden 2016 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi ministerit nimesivät Espanjan Donostia-San Sebastiánin ja Puolan Wroclawin.

Lisätietoja:
- koulutus: opetusneuvos Tarja Riihimäki, puh. 0295 3 30273
- nuoriso: kulttuuriasiainneuvos Seija Astala, puh. 0295 3 30066
- kulttuuri: Jukka Liedes, puh. 0295 3 30192
- urheilu: Satu Heikkinen, puh. 0295 0 30102
Etusivu Tiedotteet Ministerit jatkoivat EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelman käsittelyä