Hemsidan Pressmeddelanden Drygt 2,5 miljoner till barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet

Drygt 2,5 miljoner till barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet

tiedote / pressmeddelande
09-05-2012

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 2 550 000 euro till verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram. Totalt 56 projekt fick understöd. Därutöver fick NTM-centralerna en miljon euro att dela ut. Av finansieringen går 80 000 euro till ministeriets projekt Läsiver (Lukuinto).

De största understöden sträcker sig över flera år och gick till Setlementti Puijola ry i Kuopio (150 000 euro), Kvinnosaksförbundet Unionen rf (150 000 euro), Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland: Projektet Stormvind (150 000 euro) samt Rädda barnen rf (126 000 euro).
De näst största understöden gick till Ungdomscentrat Anjala i Kouvola stad, Regnbågsfamiljer ry samt Virdois stad. Även dessa projekt har en tidsspann som sträcker sig lägre än 2012.

Finlandssvenska projekt som fick understöd var bl.a. Finlands Svenska Skolungdomsförbund med projektet Sluta panta (50 000 euro), Svenska hörselförbundet rf (10 000 euro) samt Det Finlandssvenska Kompetenscentret Inom det Sociala Området FSKC (40 000 euro).

Ytterligare information:
- överinspektör Tarja Tolonen, tfn 0295 3 30315

Understöd till barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2012 (pdf)

Hemsidan Pressmeddelanden Drygt 2,5 miljoner till barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet