Hemsidan Pressmeddelanden Reform av ersättningssystemet

Reform av ersättningssystemet

tiedote / pressmeddelande
10-05-2012

Fil. kand. Markus Leikola överräckte på torsdagen sitt förslag om en reform av ersättningssystemet för privat kopiering till kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki. Enligt regeringsprogrammet reformeras ersättningssystemet så att det bättre kan trygga branschens förutsättningar med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen.

Leikola föreslår en modell med tre punkter, där grunden för ersättningen breddas och den prisnivå som riktar sig till en enskild anordning sjunker betydligt. Den föreslagna ersättningsavgiften är 0,5–1 procent av priset på anordningar och tjänster. Samtidigt skall den summa som riktar sig tillupphovsmän återgå till de senaste årens medelnivå.

Avgiften skulle enligt förslaget förutom anordningar och lagringsenheten omfatta även molnbaserat innehåll och -tjänster samt innehållsprodukter och -tjänster som erbjuds till konsumenten mot betalning. Enligt de uträkningar som ligger bakom förslagen skulle helhetsbelastningen som riktar sig mot handeln sjunka och marknadsnackdelen bli mindre.

Reformen skickas nu ut på remissunda, varefter minister Arhinmäki fattar beslut om beredningen av ett eventuellt lagstiftningsförslag.

* * *

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i mars Markus Leikola till förhandlare för projektet. För beredningen av reformen bildades en styrningsgrupp bestående av representanter från de olika regeringspartierna. Statssekreterare Jarmo Lindén har fungerat som ordförande.

Genom ersättningssystemet för privat kopiering ersätts upphovsmännen till verk med upphovsrättsskydd och övriga rättsinnehavare för att verk och skyddade prestationer kopieras för privat bruk inom ramarna för de bestämmelser som ingår i upphovsrättslagen. Ersättning för privat kopiering grundar sig på EU-lagstiftning, men det går att ordna hur ersättningen förverkligas nationellt.

Nuförtiden kommer ersättningen till rättsinnehavare från inspelningsunderlag och -anordningar, där verket kan lagras och som i betydande grad används för att framställa ett exemplar av verket för privat bruk. I statsrådets förordning finns bestämmelser om vilka anordningar som berättigar till ersättning för privat kopiering och hur stor kompensationsavgiften är.


Lösningsmodell för ersättningssystemet för privat kopiering (pdf, på finska)

Ytterligare information:
- statssekreterare Jarmo Lindén (UKM), tfn 0295 3 30194
- direktör Jukka Liedes (UKM), tfn 0295 3 30192
- regeringsrådet Jorma Waldén (UKM), tfn 0295 3 30338

Hemsidan Pressmeddelanden Reform av ersättningssystemet