Etusivu Tiedotteet Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen

tiedote / pressmeddelande
10-05-2012

Fil. kand. Markus Leikola luovutti torstaina kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle ehdotuksensa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti turvata luovan alan taloudellisia edellytyksiä nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa.

Leikola ehdottaa kolmipistemallia, jossa kerättävän hyvitysmaksun pohjaa laajennetaan ja yksittäiseen laitteeseen kohdistuvaa maksutasoa lasketaan huomattavasti. Ehdotettu hyvitysmaksu olisi 0,5–1 prosenttia laitteiden ja palvelujen hinnasta. Samalla tekijöille suuntautuvan hyvityksen euromääräinen summa kuitenkin palautuisi viime vuosien keskiarvon tasolle.

Maksu laajennettaisiin laitteiden ja tallennusalustojen lisäksi pilvisisältö- ja tallennuspalveluihin sekä kuluttajille maksullisesti tarjottaviin sisältötuotteisiin ja -palveluihin. Ehdotuksen pohjana olevien laskelmien mukaan kauppaan kohdistuva kokonaisrasite laskisi ja markkinahaitta pienenisi.

Uudistus jatkuu lausuntokierroksella, jonka jälkeen ministeri Arhinmäki päättää mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen valmistelusta.

* * *

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui maaliskuussa Markus Leikolan hankkeen ratkaisuneuvottelijaksi. Uudistuksen valmistelua varten muodostettiin hallituspuolueiden edustajista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Jarmo Lindén.

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulla hyvitetään tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja muita suojattuja aineistoja kopioidaan yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla. Yksityisen kopioinnin hyvitys perustuu EU-lainsäädäntöön mutta sen toteutustapa on kansallisesti järjestettävissä.

Nykyisin hyvitys oikeudenhaltijoille kerätään tallennusalustoista ja -laitteista, joihin teos voidaan tallentaa ja joita merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piiriin ja mikä on maksun suuruus.

Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Jarmo Lindén (OKM), puh. 0295 3 30194
- johtaja Jukka Liedes (OKM), puh. 0295 3 30192
- hallitusneuvos Jorma Waldén (OKM), puh. 0295 3 30338

Etusivu Tiedotteet Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen