Etusivu Tiedotteet Yliopistojen rahoitus uudistuu vuoden 2013 alusta

Yliopistojen rahoitus uudistuu vuoden 2013 alusta

tiedote / pressmeddelande
19-04-2012

Yliopistojen rahoitusta uudistetaan vuoden 2013 alusta lukien. Uusi rahoitusmalli korostaa laatua, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kansainvälistymistä. Valtioneuvosto päätti tänään yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Jatkossa perusrahoituksesta 75 prosenttia määräytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 25 prosenttia muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella. Valtion rahoitusta yliopistoille kohdennetaan erityisesti suoritettujen tutkintojen ja opintopisteiden sekä tieteellisten julkaisujen ja kilpaillun tutkimusrahoituksen perusteella.

Rahoitusmallin perusteella jaettava rahoitus osoitetaan edelleen kullekin yliopistolle yhtenä kokonaisuutena, jonka sisäisestä kohdentamisesta jokainen yliopisto päättää itse.

Rahoitusmalli perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä yliopistojen työryhmän yksimieliseen ehdotukseen. Rahoitusmallin muutos vaikuttaa kevään 2012 aikana käytäviin opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisiin neuvotteluihin.

Vuonna 2012 valtion yliopistoille osoittama yliopistolain mukainen valtion rahoitus on yli 1,8 miljardia euroa, joka kattaa noin kaksi kolmasosaa yliopistojen kokonaisrahoituksesta. Yliopistojen perusrahoituksella turvataan kaikille yliopistoille pitkäjänteisen kehittämisen edellytykset ja resurssit niiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan yliopistoja profiloitumisen ja laadun parantamisen ohella tuottavaan ja taloudelliseen toimintaan.

Yliopistojen uusi rahoitusmalli (pdf)

Lisätietoja: hallitusneuvos Eerikki Nurmi, puh. 09 160 77077

---

Rahoitusmallin taustalla oleva työryhmämuistio Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen
Etusivu Tiedotteet Yliopistojen rahoitus uudistuu vuoden 2013 alusta