Hemsidan Pressmeddelanden Priset för ungdomsarbete till Oranssi rf

Priset för ungdomsarbete till Oranssi rf

tiedote / pressmeddelande
17-04-2012

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat priset för ungdomsarbete 2012 till Oranssi rf. Priset på 10 000 euro beviljas för betydande ungdomsarbete. Priset överräcktes av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki under öppninsseminariet som hölls i samband med Allians-kryssningen i Helsingfors på tisdagen.

I motiveringen konstateras att föreningen Oranssi, som har varit verksam sedan 1990, har inlett sin verksamhet med fria former av ungdomsverksamhet, husockupation. Oranssi arbetar främst för att unga skall kunna bo i samfund som är frivilliga och förmånliga och för kulturellt ungdomsarbete. Organisationen har genomgående utgått från de unga själva och har bildat ett brett nätverk med olika aktörer.

Det årliga priset beviljas av kulturministern efter att styrelsen för Ungdomsforskningsstiftelsen har hörts. Finlands Ungdomssamarbete Allians rf svarar för Ungdomsforskningsstiftelsens verksamhet.
Priset för ungdomsarbete ges vartannat år till en förtjänstfull person och vartannat år till en allmännyttig organisation inom ungdomsarbetet. Pristagaren kan vara t.ex. en ungdomsarbetare, -organisation, -grupp eller ett -samfund.


Ytterligare information:
- Chefen för ungdomsenheten Georg Henrik Wrede (UKM), tfn 09 160 77900
- Generalsekreterare Jukka Tahvanainen (Allianssi ry) tfn 040 900 4875
Hemsidan Pressmeddelanden Priset för ungdomsarbete till Oranssi rf