Hemsidan Pressmeddelanden Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 2,1 miljoner till ungdomslokaler

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 2,1 miljoner till ungdomslokaler

tiedote / pressmeddelande
24-04-2012

I år stödjer undervisnings- och kulturministeriet byggande, grundläggande renovering och utrustning av ungdomslokaler med totalt 2,1 miljoner euro. Finansiering beviljades till 62 projekt.

Sju av understödstagarna är föreningar och 55 kommuner. Största delen av kommunernas ansökningar gällde mindre projekt med anknytning till utrustning för ungdomslokaler. Det största enskilda understödet till kommunen, 200 000 euro, beviljades till Uleåborgs stad för byggande av ett verkstadscentrum för unga.

Målet var att fördela understöden jämnt så att så många kommuner som möjligt skulle få stöd för upprätthållandet av ungdomsverksamheten. Största delen av de beviljade understöden riktas till grundläggande renovering av ungdomslokaler och modernisering av lokalernas utrustning. Ungdomslokaler som används dagligen och året om prioriterades.

Ministeriets stöd står för 20–50 procent av projektets totala beräknade kostnader beroende på projektets omfattning.

Beviljade understöd (pdf)

Mer information:
-överinspektör Tarja Tolonen, tarja.tolonen(at)minedu.fi, tfn 09 160 77291; (tfn från 7.5 0295330315)

Hemsidan Pressmeddelanden Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 2,1 miljoner till ungdomslokaler