Hemsidan Pressmeddelanden Minister Arhinmäki beviljade 650 000 euro till arbete för kulturell mångfald

Minister Arhinmäki beviljade 650 000 euro till arbete för kulturell mångfald

tiedote / pressmeddelande
11-04-2012

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat 650 000 euro i statsunderstöd till att stöda kulturell mångfald, antirasistiskt arbete samt till att integrera invandrare med hjälp av konst och kultur. De största understöden gick till språk- och kulturminoriteter, så som t.ex. invandrar- och romerföreningar. 102 olika aktörer beviljades understöd.

Understöden beviljas av den del av tippningsmedlen som är ämnad för främjande av konst.

Flera invandrargrupper har grundat föreningar som ordnar månsidig kulturverksamhet. Därför har också behovet av att stöda föreningarnas verksamhet ökat.

– Allt fler finländare lever under påverkan av två eller flera kulturer. För att trygga den kulturella mångfalden bör också minoritetskulturer få de ekonomiska förutsättningarna för att utvecklas, säger Arhinmäki.

Understöd beviljades, förutom till konstnärlig verksamhet, bl.a. till klubbverksamhet för invandrarbarn och -unga, teaterverksamhet, radioprogram samt för att presenterna de etniska gruppernas kultur för finländare. De största understöden gick till föreningar för ryskspråkiga som bor i Finland samt till Kassandra rf, som ordnar mångkulturell konstverksamhet.

Förutom minoritetsgrupperna beviljades understöd till finländska medborgarorganisationer för antirasistisk verksamhet och främjande av tolerans. Bl.a. Finlands Flyktinghjälp rf fick understöd för ett projekt där man producerar innehåll om invandring i samband med evenemanget Möjligheternas torg. Institutet för fredsfostran rf fick understöd för ett projekt där man tar upp de europeiska romernas ställning genom dockteater.

Kulturverksamhet på samiska samt sameorganisationernas verksamhet får årligen ett särskilt understöd av undervisningsministeriet. Understödet delas ut av sametingen.

Beviljade stöd (pdf på UKM webbplats)

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Anna Tulusto (UKM), tfn 040 148 6502
- administrativ assistent Kaija Hallikainen (UKM), tfn (09) 160 77347
Hemsidan Pressmeddelanden Minister Arhinmäki beviljade 650 000 euro till arbete för kulturell mångfald