Hemsidan Pressmeddelanden Delegationen för upphovsrättsärenden tillsattes

Delegationen för upphovsrättsärenden tillsattes

tiedote / pressmeddelande
16-03-2012

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en delegation för upphovsrättsärenden för att följa upp och utvärdera upphovsrättslagstiftningen och -systemet samt verksamhetsmiljöns utveckling. Delegationen fungerar dessutom som kontaktorgan för ministeriet och upphovsrättsområdets intressentgrupper och experter.

Som ordförande för delegationen fungerar statssekreterare Jarmo Lindén. delegationens verksamhetsperiod tar slut 31.12.2013.

Delegationen för upphovsrättsärenden har som uppgift att fungera som ministeriets rådgivande sakkunnigorgan i upphovsrättsärenden, diskutera utvecklandet av den nationella upphovsrättspolitiken, -systemet och -lagstiftningen, följa med utvecklandet av upphovsrättsärenden i EU och internationella organisationer och utvärdera detta ur Finlands synvinkel, främja samarbetet mellan olika branscher i fråga om upphovsrättsliga ärenden samt fungera som kanal för informationsspridning för hela upphovsrättsfältet.

För en bredare diskussion och kontakt ordnar ministeriet årligen ett nationellt upphovsrättsforum.

Som en del av upphovsrättssystemets utveckling i ministeriet inleds också beredningen av de upphovsrättspolitiska riktlinjerna. Meningen är att det diskussionsdokument som bereds under våren 2012 och den diskussion som förs på basis av dokumentet skall fungera som bas för framtidens upphovsrättspolitiska riktlinjer.

Beslut om tillsättande av delegationen: http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=18404&a_iId=181774


Ytterligare information:
- statssekreterare Jarmo Lindén (UKM), tfn 040 517 3379
- direktör Jukka Liedes (UKM), tfn 09 160 77481

Hemsidan Pressmeddelanden Delegationen för upphovsrättsärenden tillsattes