Etusivu Tiedotteet Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

tiedote / pressmeddelande
16-03-2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan seuraamaan ja arvioimaan tekijänoikeuslainsäädännön ja järjestelmän ja toimintaympäristön kehitystä. Neuvottelukunta toimii lisäksi ministeriön ja tekijänoikeusalan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jarmo Lindén. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2013.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on toimia ministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa, keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, järjestelmän ja -lainsäädännön kehittämisestä, seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta, edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa sekä toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Laajempaa tekijänoikeuspoliittista keskustelua ja yhteydenpitoa varten ministeriö järjestää vuosittain kansallisen tekijänoikeusfoorumin.

Osana tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistä ministeriössä aloitetaan myös tekijänoikeuspoliittisten linjausten valmistelu. Keväällä 2012 valmisteltavan keskusteluasiakirjan ja sen pohjalta käytävän keskustelun on tarkoitus toimia pohjana tulevaisuuden tekijänoikeuspoliittisille linjauksille.

Neuvottelukunnan asettamispäätös valtioneuvoston hankerekisterissä.

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Jarmo Lindén (OKM), puh. 040 517 3379
- johtaja Jukka Liedes (OKM), puh. 09 160 77481

Etusivu Tiedotteet Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu