Etusivu Tiedotteet Raportti: Poikkihallinnollinen yhteistyö liikunnan edistämisen keskiössä

Raportti: Poikkihallinnollinen yhteistyö liikunnan edistämisen keskiössä

tiedote / pressmeddelande
27-03-2012

Loppuraportti Liikunnan edistämisen toimenpideohjelmasta vuosilta 2008‒2011 luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle 27. maaliskuuta. Raportin luovutti toimenpideohjelman toteutumista seurannut poikkihallinnollinen neuvottelukunta puheenjohtajanaan liikuntaneuvos Timo Haukilahti. Toimenpideohjelma perustuu valtioneuvoston vuonna 2008 tekemään, liikunnan edistämistä koskevaan periaatepäätökseen.

Yksi toimenpideohjelman vaikuttavuudeltaan vahvimmista tuloksista on valtakunnallinen seuratuki -hanke. Hankkeen avulla seuroihin palkattiin kaikkiaan 300 päätoimista työntekijää ja käynnistettiin yli 1 500 lasten, nuorten ja aikuisten seuratukihanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoitti hanketta vuosina 2008‒2011 yli 7 miljoonalla eurolla.

Toimenpideohjelman avulla toteutettiin myös useita uusia, eri-ikäryhmiä koskevia poikkihallinnollisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi vuonna 2009 neuvola-asetuksen, joka koski lasten liikunnan ja painonhallinnan huomioimista. Liikkuva koulu -hanke on puolestaan usean eri hallinnonalan voimannäyte, jolla pyritään lisäämään liikuntaa kaikissa Suomen peruskouluissa.

Korkeakoululiikunnan kehittämisestä annettiin suositukset vuonna 2011 Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) koordinoimana. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) johdolla toteutettiin kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020, jonka tavoitteena on arkiliikunnan lisääminen. Ikäihmisten liikunnan kehittämiseksi laadittiin kansallinen toimenpideohjelma.

Toimenpideohjelmalla käynnistettyjä merkittäviä uusia avauksia ovat ensimmäinen maahanmuuttajien kehittämisohjelma sekä dopingin käytön ehkäisemiseksi perustettu terveysneuvontapalvelu Dopinglinkki, joka toimii OKM:n ja STM:n yhteisellä rahoituksella. Myös huippu-urheilun toimintamallin uudistaminen sisältyi liikunnan edistämistä koskevan periaatepäätöksen tavoitteisiin.

- Valtakunnallinen seuratuki on neuvottelukunnan työn vahvimpia tuloksia ja tulemme määrätietoisesti parantamaan ja laajentamaan järjestelmää edelleen. Myös ensimmäinen maahanmuuttajien liikunnan kehittämisohjelma ja dopingin vastainen terveyspalvelu Dopinglinkki ovat luomassa Suomeen uutta, edistyksellistä liikuntakulttuuria, kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki sanoo.

Neuvottelukunnan jatkoesitysten erityishuomio on siinä väestönosassa, joka liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Erityisenä kohderyhmänä ovat ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret, työikäiset ja eläkeläiset. Neuvottelukunta tuo esiin huolensa myös lasten ja nuorten liikunnan merkittävästä vähenemisestä siirryttäessä alakoulusta yläkouluun sekä työikäisen väestön työkykyisyydestä nyt ja tulevaisuudessa. Neuvottelukunnan mukaan myös päätöksentekoa tulisi edelleen vahvistaa tuottamalla monipuolista tietoa vähäisen liikunnan taustatekijöistä ja toimenpiteiden todellisista vaikutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö asettivat alkuvuodesta 2012 yhteisen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän, joka tulee linjaamaan ministeriöiden yhteiset tavoitteet ja toimet koko yhteiskunnan kannalta tärkeissä terveyteen ja liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. 

Neuvottelukunnan raportti (pdf) OKM:n verkkosivuilla 


Lisätietoja:
-liikuntaneuvos Timo Haukilahti, puh. 0400-425 713
-pääsihteeri Minna Paajanen (OKM), 09-1607 7276
-erityisavustaja Jussi Saramo (OKM), 041 503 4000 

Etusivu Tiedotteet Raportti: Poikkihallinnollinen yhteistyö liikunnan edistämisen keskiössä