Etusivu Tiedotteet Hyvitysmaksujärjestelmän ratkaisuneuvottelijaksi Markus Leikola

Hyvitysmaksujärjestelmän ratkaisuneuvottelijaksi Markus Leikola

tiedote / pressmeddelande
19-03-2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on käynnistänyt yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistustyön. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen sisältyy hallitusohjelmaan. Uudistetun järjestelmän soveltaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2013 alusta.

Uudistuksen tavoitteena on turvata entistä paremmin luovan alan toiminnan taloudellisia edellytyksiä nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa. Tavoitteena on järjestelmä, joka olisi nykyistä paremmin ennakoitavissa, takaisi reilun hyvityksen tason tekijöille, turvaisi kaupan ja työpaikkojen säilymistä Suomessa ja olisi hallinnollisesti mahdollisimman kevyt. Lisäksi tavoitteena on järjestelmä, jonka kansalaiset voisivat kokea nykyistä oikeudenmukaisemmaksi.

Ratkaisuneuvottelijaksi hankkeeseen ministeriö on kutsunut  fil.kand. Markus Leikolan. Neuvottelija käy hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliset sidosryhmäkeskustelut tavoitteena toimiva ratkaisumalli 9.5.2012 mennessä. Uudistuksen valmistelua varten muodostetaan hallituspuoluei-den edustajista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jarmo Lindén.

OKM:ssä on aiemmin vuonna 2010 tehty selvitys yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, haasteista ja kehittämistarpeista. Vuonna 2011 Arne Wessberg selvitti ministeriön toimeksiannosta vaihtoehtoisia järjestelyjä laitemaksuun perustuvalle hyvitysmaksujärjestelmälle.

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulla hyvitetään tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja suojattuja suorituksia kopioidaan yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla. Yksityisen kopioinnin hyvitys perustuu EU-lainsäädäntöön mutta sen toteutustapa on kansallisesti järjestettävissä.

Nykyisin hyvitys oikeudenhaltijoille kerätään tallennusalustoista ja -laitteista, joihin teos voidaan tallentaa ja joita merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piiriin ja mikä on maksun suuruus.

Konsultti, kirjailija, fil. kand. Markus Leikola on kokenut luovan talouden, median, mediatalouden ja mediateknologian asiantuntija. Hän oli ensimmäisen suomalaisen monikanavaisen sisältötuo-tantoyhtiön A4 Median perustajia, ja on ollut mm. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton toimi-tusjohtaja. Hän on jäsenenä useissa luovan alan ammatillisissa yhdistyksissä ja mm. toimii asi-antuntijana AVEKin asiantuntijaraadissa, joka päättää OKM:n DigiDemo-tuotekehitystuen jaka-misesta digitaalisille sisällöille. Leikola on tehnyt viime vuosina lukuisia asiantuntijaselvityksiä julkishallinnolle.

Hyvitysmaksuhankkeelle avataan oma verkkosivusto osoitteessa http://hyvitysmaksu2012.wordpress.com/

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Jarmo Lindén (OKM), puh. 040 517 3379
- johtaja Jukka Liedes (OKM), puh. 09 160 77481


Linkkejä:

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11)

Selvitys: Yksityisestä kopioinnista maksettava hyvitysmaksu jaettavaksi viestintärahaston kautta (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 26.5.2011)
Etusivu Tiedotteet Hyvitysmaksujärjestelmän ratkaisuneuvottelijaksi Markus Leikola