Hemsidan Pressmeddelanden Nybörjarplatserna i yrkeshögskolorna riktas till regionala och riksomfattande behov

Nybörjarplatserna i yrkeshögskolorna riktas till regionala och riksomfattande behov

tiedote / pressmeddelande
30-03-2012

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om att minska yrkeshögskolornas utbildningsutbud. Utbildningsutbudet i yrkeshögskolorna minskar totalt med 2 030 nybörjarplatser från och med 2013.

Enligt utvecklingsplanen för utbildning och forskning, som godkänts av statsrådet, gäller behovet av att minska utbildningsutbudet i yrkeshögskolorna främst kulturområdet, men också turism-, restaurang- och näringsbranschen samt inom teknik- och trafikbranschen. Reduceringen riktas i huvudsak till dessa områden. Regionalt har man tagit i beaktande att de åldersgrupper som inleder sin utbildning blir mindre.

– I och med de beslut som nu fattats anpassas yrkeshögskolornas utbildningsutbud, på basis av prognostisering, till framtidens arbetskraftsbehov, säger undervisningsminister Jukka Gustafsson.

Vid sidan av beslutet om det minskade antalet nybörjarplatser anpassar yrkeshögskolorna sitt utbildningsutbud till arbetslivets och regionernas behov också genom interna beslut.

– Yrkeshögskolorna har den bästa sakkunskapen om sin egen verksamhet. Därför har man vid beslutsfattandet tagit i beaktande yrkeshögskolornas egna synpunkter. På basis av yrkeshögskolornas synpunkter har minskningarna gjorts med beaktande av statsrådets beslut om den regionala fördelningen av nybörjarplatser. Vi har noga lyssnat till yrkeshögskolornas synpunkter, och jag hoppas att de är nöjda med denna lösning, betonar ministern.

Undervisnings- och kulturministeriet bad yrkeshögskolorna att senast 17.2. framföra sin syn på ministeriets förslag 5.10.2011 om att minska utbildningsutbudet i den egna yrkeshögskolan. På basis av yrkeshögskolornas synpunkter har ministeriet ökat antalet nybörjarplatser med 130 jämfört med det ursprungliga förslaget. Ökningen riktar sig främst till Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu och Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Ändringarna grundar sig i hög grad på att man vill trygga ett mångsidigt och tillräckligt utbildningsutbud i regionerna.

Minskningen av nybörjarplatser är en del av en pågående strukturell reformeringsprocess. Yrkeshögskolorna har redan själva med sina beslut som de hittills fattat på ett märkbart sätt förnyat sina strukturer och sin utbildning.

– Också efter detta kommer yrkeshögskolereformen att fortsätta. Yrkeshögskolornas verkningsfullhet och utbildningens kvalitet skall förbättras genom att förnya yrkeshögskolelagstiftningen och yrkeshögskolornas finansieringsmodell samt genom att förnya yrkeshögskolornas tillstånd, säger minister Gustafsson.

Beslut om hur nybörjarplatserna fördelas per yrkeshögskola 30.3.2012 (pdf, på finska)

Ytterligare information:
Högskolerådet Ari Saarinen, tfn 09 160 77312
Överdirektör Anita Lehikoinen, tfn 09 160 77353 

Hemsidan Pressmeddelanden Nybörjarplatserna i yrkeshögskolorna riktas till regionala och riksomfattande behov