Hemsidan Pressmeddelanden Minister Arhinmäki beviljade över 2,7 miljoner euro till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete

Minister Arhinmäki beviljade över 2,7 miljoner euro till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete

tiedote / pressmeddelande
03-02-2012

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat 2 773 000 euro för verksamheten 2012 till riksomfattande allmänna organisationer som utför ungdomsarbete. Understöden beviljas ur tippningsmedel till 63 organisationer. Understöden går till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete och samfund där verksamheten åtminstone till en del består av ungdomsarbete och där ungdomsarbetet till sin omfattning kan jämföras med riksomfattande ungdomsorganisationers verksamhet.

Vid utdelningen av understöden betonas enligt regeringsprogrammet ungas hobbyer och möjligheter att delta. Man har också utvärderat den samhälleliga aktualiteten i organisationernas verksamhet samt beaktat organisationernas aktivitet i fråga om att stärka ungas sociala identitet. En grundläggande princip har varit att förverkliga värderingarna i ungdomslagen.

– Utgångspunkterna i ungdomslagen är gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet. Dessa är grunden för hur anslagen delas ut, säger kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

I år har det skett betydande förändringar i fråga om vem som får understöd. En ny riksomfattande organisation som får understöd är Finlands Settlementförbund r.f., eftersom förbundet gick samman med Setlementtinuorten Liitto ry, som tidigare fick understöd i egenskap av riksomfattande ungdomsorganisation.

Finlands svåra ekonomiska situation speglar sig också anslagen till ungdomsarbete och till organisationer som utför ungdomsarbete: Flera organisationers understöd hålls antingen på samma nivå eller minskar en aning.

Understöd till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete beviljas beroende på prövning. Vid bedömningen av behovet av understöd beaktas organisationens ekonomiska situation, övriga offentliga understöd och de resurser som finns tillgängliga för verksamheten.

Beviljade understöd

Ytterligare information:
-specialmedarbetare Minna Kelhä (UKM), tfn 040 687 3835, minna.kelha(at)minedu.fi
-överinspektör Immo Parviainen (UKM), tfn 09 160 77361, immo.parviainen(at)minedu.fi

Hemsidan Pressmeddelanden Minister Arhinmäki beviljade över 2,7 miljoner euro till riksomfattande organisationer som utför ungdomsarbete