Hemsidan Pressmeddelanden Utvärdering av idrottsinstitutens träningsverksamhet: Sex utbildningscenter för att utveckla toppidrotten

Utvärdering av idrottsinstitutens träningsverksamhet: Sex utbildningscenter för att utveckla toppidrotten

tiedote / pressmeddelande
09-02-2012

Tävlings- och toppidrottens forskningscentrum KIHU har utvärderat idrottsutbildningscentrens, dvs. idrottsinstitutens, träningsverksamhet. Utvärderingen gjordes i samband med att centrens tillstånd förnyades. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar tillstånden, och på basis av KIHU:s utvärdering har ministeriet nu för första gången gett sex utbildningscenter i uppgift att utveckla toppidrotten.

– De idrottsinstitut som inom sina träningscenter skapar toppidrott åläggs framöver att utveckla utbildning och kompetens i anslutning till toppidrott i samarbete med övriga idrottsaktörer. Det här passar bra in i toppidrottens bredare förändringsprocess och stöder den roll som idrottens egna läroanstalter har, säger kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

De nya tillstånden för idrottsinstituten i Kuortane och Pajulahti samt Finlands Idrottsinstitut innehåller en särskild utbildningsuppgift för att utveckla toppidrotten. Idrottsinstituten i Vuokatti, Lappland och Eerikkilä fick särskilda grenspecifika utbildningsuppgifter som gäller toppidrott. En särskild utbildningsuppgift betyder bl.a. att man utvecklar och delar den kunskap som krävs inom toppidrotten. Tillstånden, som beviljas på basis av lagen om fritt bildningsarbete, trädde i kraft i början av 2012.

Träningscentren skall bli en den av toppidrottssystemet

I KIHU:s utvärdering rekommenderar man att uppgifterna och verksamheten inom träningscentren för toppidrott specificeras och att man skapar kriterier för hur de utvärderas och utvecklas. Enligt forskarna kan träningscentren inte existera separat från det finländska toppidrottssystemet. Centren bör vara en del av systemet och på så sätt genom sin verksamhet stärka utvecklingen av toppidrott i Finland.

Tvärtemot internationell praxis har träningsverksamheten inom den finländska toppidrotten utvecklats som en del av läroanstalter där det erbjuds examensinriktad utbildning inom idrottsområdet samt avgiftsbelagda motionstjänster. Tävlings- och toppidrottsverksamhet är inom läroverken en del av en större helhet. På så sätt grundar sig de lösningar som gjorts angående träningscentren på utbildningscentrens egna strategier och resurser.

Träningscentren inom idrottsutbildningscentren är beroende av de avtal som görs med grenförbunden. Ändå är det få grenförbund som har en strategisk överenskommelse med träningscentren. Däremot är det utbud av särskilt läger och tränarutbildning på en god nivå i några av träningscentren. Experttjänster, som t.ex. läkar- och fysioterapitjänster finns det inte lika mycket av.

KIHU:s utvärdering (pdf)

Ytterligare information:
- överinspektör Kirsti Laine (UKM), tfn 050 5672265
- Specialmedarbetare Jussi Saramo (UKM) 041 503 4000
- Direktör i samhällsvetenskaper Jari Lämsä (KIHU) 040 099 2908


Hemsidan Pressmeddelanden Utvärdering av idrottsinstitutens träningsverksamhet: Sex utbildningscenter för att utveckla toppidrotten