Etusivu Tiedotteet Valtion tuki liikuntajärjestöille kasvaa yli miljoonalla eurolla

Statsunderstödet till idrottsorganisationer växer med över en miljon euro

tiedote / pressmeddelande
11-01-2012

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har beviljat statsunderstöden till idrottsorganisationer för 2012. Idrottsorganisationerna får i år är 1,1 miljoner euro mer i statsunderstöd än förra året. Stödet till grenförbunden växer med 4,7 procent och stödet till övriga idrottsorganisationer med en halv procent jämfört med förra året. Verksamheten understöds med tippningsmedel med totalt 42,42 miljoner euro. Totalt 124 organisationer fick understöd.

Av grenförbunden var det Finlands Bollförbund som fick det största understödet på 1 920 000 euro. Övriga organisationer som fick betydande understöd var Finlands Gymnastikförbund Svoli (1 780 000 euro), Finlands Ishockeyförbund (1 375 000 euro), Finlands Skidförbund (1 120 000 euro) och Finlands Idrottsförbund (1 060 000 euro).

–De höjda statsunderstöden grundar sig på antalet personer som deltar i verksamheten samt förbundets framgångar i internationella tävlingar. I år har vi betonat bollsport, eftersom antalet barn och unga som har bollsport som hobby har ökat och bollsportens tävlingsframgång internationellt har varit god, såväl på junior- som på vuxennivå, sade minister Arhinmäki.

–Förbund som har integrerat sin verksamhet sinsemellan och på så sätt ökat förutsättningarna för en utveckling i verksamheten får dessutom ökat understöd. Dessa förbund är Finlands Fäkt- och 5-kampsförbund samt Finlands Paddlings- och Roddförbund.

–Det här året kommer att vara intressant för den finländska idrottskulturen. Integrationsförhandlingar mellan idrottsservice- och branschorganisationer är på gång och toppidrottsarbetsgruppens konkreta förslag på kommande åtgärder kommer förhoppningsvis att styra verksamheten mot en mera lokal nivå. Målet med tilläggsunderstödet är att tillsammans med de utvalda föreningarna utveckla och förverkliga de riksomfattande verksamhetsmodellerna som går ut på att mindre bemedlade familjer ska kunna delta i hobby- och tävlingsidrott, säger kultur- och idrottsminister Arhinmäki.

Beviljade stöd (pdf)

Ytterligare information:
-överinspektör Hannu Tolonen (UKM) tfn 09 1607 7031, 040-545 3302
-specialmedarbetare Jussi Saramo (UKM), tfn 09 1607 7441

Etusivu Tiedotteet Valtion tuki liikuntajärjestöille kasvaa yli miljoonalla eurolla