Hemsidan Pressmeddelanden Projektet Kuulto utvecklar kommunernas kulturtjänster

Projektet Kuulto utvecklar kommunernas kulturtjänster

tiedote / pressmeddelande
01-01-1970

Jyväskylä universitet har satt igång ett omfattande utvecklingsprojekt för att utveckla kommunernas kulturtjänster. Projektet Kuulto finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Meningen med projektet är att kulturtjänsterna skall vara mer tillgängliga och att medborgarna skall ha bättre möjligheter att påverka kulturverksamheten och -tjänsterna.

Under projektet samlar man in och förmedlar information om nuläget angående tillgången till kulturtjänster inom kommunerna och kommer med förslag om möjligheter att ordna och producera tjänster genom nya verksamhetsmodeller.

Utvecklingsprojektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet genomförs av Enheten för kulturpolitik på institutionen för samhällsvetenskaper och filosofi vid Jyväskylä universitet i samarbete med centrala aktörer.

Mot nya verksamhetsmodeller genom idéinsökning

Inom ramen för projektet kommer man att prova på olika former av verksamhet på olika håll i Finland. Genom att prova sig fram strävar man efter att skapa hållbara produktionssätt och -modeller tillsammans med olika aktörer, vilka i framtiden även kan tas i bruk i andra kommuner och områden.
I början av december kommer man att börja samla in idéer om nya verksamhetsmodeller. Idéinsamlingen riktar sig till kommunerna samt aktörer inom den tredje och den privata sektorn och tar slut i slutet av januari. En expertgrupp väljer i februari 2012 ca 20 projekt för fortsatt behandling. Dessa kan genom projektet Kuulto under våren 2012 få understöd beroende på prövning för sin försöksverksamhet. Projektets webbplats: www.jyu.fi/kuulto.
I mitten av januari ordnas i Helsingfors seminariet Fart på kulturen! som riktar sig till kommunerna och tredje och den privata sektorn samt till representanter för myndigheter för områdesutveckling.

Bättre tillgång till kulturtjänster

I det nya regeringsprogrammet finn det inskrivet att kommunala tjänster av hög kvalitet bör tryggas på ett likvärdigt sätt utgående från kunden i hela landet.
Projektet som kör igång nu producerar information om kommunreformen ur kulturväsendets synvinkel. Enligt kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki lyfter projektet fram kommunreformsprocessens utvecklingsbehov inom kulturområdet.

– Tillgången till kommunernas kulturtjänster skall utvecklas och produktionen av tjänsterna skall vara mera mångformig. Då man utformar kommunens storlek och struktur bör man utgå ifrån att kommunen har en tjänsteinnehavare inom kulturväsendet som svarar för att branschen utvecklas och för ordnandet av kulturtjänster i samarbete med olika aktörer, betonar Arhinmäki.

Utvecklingsprojektet för kommunernas kulturtjänster baserar sig på professor Anita Kangas och minister Kalevi Kivistös utredning från våren 2011 om kommunernas stöd- och utvecklingspolitik för kulturverksamheten. De regionala skillnaderna Finland i fråga om kulturkonsumtion har konstaterats vara bland de största inom EU, och invånarnas möjligheter att delta i kulturverksamhet har varierat i olika delar av landet.

Utredningen finns på UKM:s webbplats.

Ytterligare information:
-kulturrådet Kirsi Kaunisharju (UKM), tfn 040-352 6590, kirsi.kaunisharju@minedu.fi
-professor Anita Kangas, Jyväskylä universitet, tfn 050-345 4045, anita.kangas@jyu.fi
-koordinator Anna Vilkuna, Jyväskylä universitet, tfn 040-481 8633, anna.vilkuna@jyu.fi

Hemsidan Pressmeddelanden Projektet Kuulto utvecklar kommunernas kulturtjänster