Etusivu Tiedotteet Selvitys: Yksityisestä kopioinnista maksettava hyvitysmaksu jaettavaksi viestintärahaston kautta

Selvitys: Yksityisestä kopioinnista maksettava hyvitysmaksu jaettavaksi viestintärahaston kautta

tiedote / pressmeddelande
26-05-2011

Tekijänoikeuteen liittyvä, tekijöille tarkoitettu hyvitysmaksu yksityisestä kopioinnista ehdotetaan tuloutettavaksi valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolisen viestintärahaston kautta. Ehdotus sisältyy Arne Wessbergin tekemään selvitykseen Hyvitysmaksun vaihtoehtoinen järjestely.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kutsui maaliskuussa Yleisradion entisen toimitusjohtajan Arne Wessbergin selvittämään, mikä vaihtoehtoinen järjestely nykyiselle laitemaksuun perustuvalle hyvitysmaksujärjestelmälle olisi tarkoituksenmukaisin. Selvityksessä tuli huomioida tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeus kohtuulliseen korvaukseen yksityisestä kopioinnista, kuluttajien oikeutetut intressit sekä mahdollisuudet kehittää sähköistä kaupankäyntiä.

Wessberg on ottanut uudistuksen lähtökohdaksi seuraavat tavoitteet:

• vakaampi ja ennustettavampi hyvitysmaksutuotto
• toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta huolimatta ajallisesti nykyistä kestämpi ratkaisu
• nykyistä yksinkertaisempi maksujen keräysjärjestelmä
• tasapaino tekijänoikeuksien haltijoiden, kuluttajien sekä laitevalmistajien ja -maahantuojien välillä
• luovan talouden ja sähköisen kaupankäynnin edistäminen

Wessberg ehdottaa, että tekijänoikeuteen liittyvä hyvitys tekijöille heidän teostensa yksityisestä kopioinnista tuloutettaisiin jatkossa viestintärahaston kautta. Valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolinen viestintärahasto muodostettaisiin nykyisestä televisio- ja radiorahastosta. Viestintärahastoon ohjattaisiin tv-maksutulojen lisäksi mahdolliset käyttöön tulevien taajuusalueiden huutokauppa- ja/tai käyttömaksutulot.

Selvityksen mukaan olisi mahdollista harkita maksua myös laajakaistayhteyksille, ellei taajuusmaksua toteuteta. Nämäkin tulot ohjattaisiin viestintärahastoon.

Nykyinen hyvitysmaksujärjestelmä perustuu ns. laitemaksuun, jossa mm. cd- ja dvd-levyjen, ulkoisten kiintolevyjen, kovalevyllisten digisovittimien ja videotallentimien hintaan sisältyy kopioinnista maksettava korvaus. Hyvitysmaksu maksetaan kun valmistetaan tai tuodaan maahan laitteita, joita merkittävissä määrin käytetään yksityiseen kopiointiin.

Sähköinen kaupankäynti ja tekninen kehitys asettaa haasteita nykyisen järjestelmän toimivuudelle ja periaatteille. Muun muassa maksun määritteleminen on muuttunut vaikeammaksi laitteiden yhdentymisen ja monikäyttöisyyden takia.

Lisätietoja:
-selvityksen tekijä Arne Wessberg, puh. 0400-618 800
- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, puh. 09 -160 77075, 040-561 0226

Taustaa:
Hyvitysmaksujärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1984. Järjestelmällä hyvitetään oikeudenhaltijoille yksityisestä kopioinnista syntyvä haitta ja taloudellinen menetys. Hyvitysmaksujen kerääjänä toimii Teosto opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Päätöksen tuottojen jakamisesta tekee ministeriö.

Hyvitysmaksun vaihtoehtoinen järjestely. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:21)

Asiaan liittyvä aikaisempi selvitys: Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11)

Etusivu Tiedotteet Selvitys: Yksityisestä kopioinnista maksettava hyvitysmaksu jaettavaksi viestintärahaston kautta