Etusivu Tiedotteet Julkisoikeudellisille yliopistoille 175 miljoonaa valtion vastinrahaa

175 miljoner euro i motfinansiering till offentligrättsliga universitet

tiedote / pressmeddelande
10-03-2011
Vid sitt allmänna sammanträde på torsdagen beslöt statsrådet om den statliga motfinansieringen till de offentligrättsliga universiteten i förhållande till de privata donationer dessa insamlat fram till slutet av 2010.

Sammanlagt cirka 175 miljoner euro riktas till universitetens grundkapital utgående från de privata penningdonationer som insamlats fram till slutet av 2010. De offentligrättsliga universiteten hade fram till slutet av 2010 samlat in totalt 70 miljoner euro i donationer som berättigar till statlig motfinansiering.

Universiteten har tid fram till 30.6.2011 att insamla medel som berättigar till statlig motfinansiering. Hösten 2011 utbetalas den statliga finansieringsandel som motsvarar de medel som universitetens samlat in under år 2011. I statsbudgeten 2011 har man reserverat totalt över 211 miljoner euro för kapitalplaceringar i de offentligrättsliga universiteten.

Syftet med den statliga motfinansieringen är att stödja universitetens kapitalanskaffning. De medel som universiteten samlar in och den motfinansiering de får riktas till universitetens grundkapital, vars avkastning universiteten kan använda enligt sina egna beslut. Det här stödjer universitetens strategiska ledning och förstärkta autonomi.

- - -

Mer information:
- specialmedarbetare Laura Rissanen, tfn (09) 160 77409, 041 540 4505
- direktör Anita Lehikoinen, tfn (09) 160 77353, 040 518 4891

Statlig motfinansiering till de offentligrättsliga universiteten i förhållande till de privata penningdonationer dessa insamlat fram till slutet av 2010 (pdf) 
Etusivu Tiedotteet Julkisoikeudellisille yliopistoille 175 miljoonaa valtion vastinrahaa