Etusivu Tiedotteet Julkisoikeudellisille yliopistoille 175 miljoonaa valtion vastinrahaa

Julkisoikeudellisille yliopistoille 175 miljoonaa valtion vastinrahaa

tiedote / pressmeddelande
10-03-2011
Valtioneuvosto päätti torstaina yleisistunnossaan vuoden 2010 loppuun mennessä kerättyjen yksityisten lahjoitusten valtion vastinrahoituksesta julkisoikeudellisille yliopistoille.

Yliopistojen peruspääomaan siirtyy yhteensä noin 175 miljoonaa euroa vuoden 2010 loppuun mennessä kerättyjen yksityisten rahalahjoitusten perusteella. Julkisoikeudelliset yliopistot keräsivät valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Yliopistojen vastinrahoitukseen oikeuttava varainhankinta jatkuu 30.6.2011 asti. Vuonna 2011 yliopistojen keräämien lahjoitusten valtion rahoitusosuus maksetaan syksyllä 2011.
Valtion vuoden 2011 talousarviossa on julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin varattu kaikkiaan yli 211 miljoonaa euroa.

Valtion vastinrahoituksella pyritään tukemaan yliopistojen varainhankintaa. Yliopistojen keräämät varat ja niitä vastaan yliopistoille maksettu vastinrahoitus kohdennetaan yliopistojen peruspääomaan, jonka tuottoja yliopisto voi käyttää päätöstensä mukaisesti. Tämä tukee osaltaan yliopistojen strategista johtamista ja vahvistunutta autonomiaa.

- - -

Lisätietoja:
- erityisavustaja Laura Rissanen, puh. (09) 160 77409, 041 540 4505
- johtaja Anita Lehikoinen, puh. (09) 160 77353, 040 518 4891

Valtion vastinrahoitus julkisoikeudellisille yliopistoille niiden vuoden 2010 loppuun mennessä keräämien yksityisten rahalahjoitusten perusteella (pdf)
Etusivu Tiedotteet Julkisoikeudellisille yliopistoille 175 miljoonaa valtion vastinrahaa