Hemsidan Pressmeddelanden Wallin: Effektivare uppföljning av barns och ungdomars fysiska funktionsförmåga

Wallin: Effektivare uppföljning av barns och ungdomars fysiska funktionsförmåga

tiedote / pressmeddelande
17-03-2011
Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd utvecklar tillsammans ett system med vilket man uppföljer och stödjer den fysiska funktionsförmågan hos barn och ungdomar i grundskoleåldern. Projektet genomförs av fakulteten för idrotts- och hälsovetenskaper vid Jyväskylä universitet. På torsdagen ordnades en presskonferens om FTS-systemet i Helsingfors.

Med FTS-systemet samlas information om den fysiska funktionsförmågan hos elever i grundskolans 5:e och 8:e årskurs runtom i landet. Uppföljningen omfattar alla delområden inom den fysiska funktionsförmågan (uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter).

Målet är att få objektiv information om barns och ungdomars fysiska funktionsförmåga. Informationen kopplas ihop med de omfattande hälsoundersökningarna som görs för skolelever i årskurs 5 och 8. Med hjälp av uppgifterna utarbetas en riksomfattande databas som ger information om förutsättningarna för barns och ungdomars dagliga välmående. Avsikten med systemet är att öka kunskapen om sambanden mellan fysisk aktivitet, funktionsförmåga och välmående samt att uppmuntra och styra till fysisk aktivitet såväl i skolan som på eget initiativ.

– Systemet för uppföljning av den fysiska funktionsförmågan är ett stort steg framåt i arbetet för de finska barnens välmående och det fyller också ett tomrum i uppföljningen av välmåendet i olika åldrar, konstaterade kultur- och idrottsminister Stefan Wallin när systemet offentliggjordes.

– En motionsinriktad verksamhetskultur i skolan har ett samband med minskad mobbning och ökad trivsel. Att motionera och idrotta tillsammans är ett naturligt sätt att stödja utvecklingen av sociala färdigheter, färdigheter som behövs för att fungera i grupp och förmågan att visa hänsyn mot andra, sade Wallin.
- - -

Mer information:
- Skolan i rörelse-projektchef Antti Blom (OPH), tfn 040 348 7316, antti.blom@oph.fi
- Överinspektör Hannu Tolonen (UKM), tfn 09 1607 7031, hannu.tolonen@minedu.fi
- Kulturråd Päivi Aalto-Nevalainen (UKM), tfn 0400 759 403

• Under den tidiga barndomen kartläggs barnens motoriska utveckling regelbundet vid rådgivningarna. Efter rådgivningsåldern har barnens fysiska funktionsförmåga inte uppföljts systematiskt.

• FTS-systemet utvecklas som en del av statsförvaltningens projekt Skolan i rörelse 2010 – 2012.

• Målet med projektet Skolan i rörelse är att öka den fysiska aktiviteten under och utanför skoldagen samt att förankra motionsrekommendationerna för skolbarn (minst en timme fysisk aktivitet varje skoldag) i alla grundskolor i Finland. I projektet deltar 22 kommuner och 45 skolor. Projektet finansieras med tipsvinstmedel.
Hemsidan Pressmeddelanden Wallin: Effektivare uppföljning av barns och ungdomars fysiska funktionsförmåga