Hemsidan Pressmeddelanden Wallin belönade 10 unga för kreativitet och innovation

Wallin belönade 10 unga för kreativitet och innovation

tiedote / pressmeddelande
14-12-2010

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har belönat tio unga under 29 år med statsrådets Sampos Smeder -pris. Varje pris är värt 50 000 euro.

De unga som belönas är Mohamed El-Fatatry från Helsingfors, Sini Korpinen från Tammerfors, Emilia Kiialainen från Tammerfors, Ville Hytönen från Tavastehus, Julius Oförsagd från Rovaniemi, Mirkka Lehto från Helsingfors, Kristo Ovaska från Helsingfors, Milla Sainio från Helsingfors, Topi och Otto Kokkila från Petäjävesi och Ville Mönkkönen från Jyväskylä. Prisjuryn tog emot totalt 118 förslag till pristagare.

Statsrådet gjorde ett principbeslut om beviljandet av hedersprisen i samband med sammanträdet för 200-årsjubileet i oktober förra året. Utgångspunkter för beviljandet av priset är bl.a. nytänkande, kreativitet, innovation och nytta. Sampos Smeder-priset beviljas endast denna gång.

Minister Wallin berättade att det bakom statsrådets principbeslut finns en tanke om att det i tider av ungdomsarbetslöshet är viktigt att lyfta fram också sådana unga som har varit aktiva och som själva har funderat ut ett nytt sätt att sysselsätta sig. – Samtidigt är det bra att komma ihåg att undervisnings- och kulturministeriet har föreslagit att man under nästa år redovisar för att 30 miljoner euro extra går till projekt som främjar sysselsättning för ungdomar.

– Tilläggsanslagen kommer i första hand att användas för projekt och åtgärder som stöder verksamhetsområdena och sysselsättningen inom kultur-, idrotts och ungdomssektorerna. På det sättet vill vi försäkra oss om att innovatörer som t.ex. pristagarna även i framtiden får en möjlighet att utveckla sina tankar, fortsatte Wallin.

Prismotiveringar:

Mohamed El-Fatatry, 26, Helsingfors
En ung, målmedveten och internationell företagare. El-Fatatry har byggt upp världens största muslimska samfund inom social media som når användare i över 190 länder. Han har genom sin verksamhet skapat förutsättningar för ett naturligt möte mellan kulturer.

Sini Korpinen, 24, Tammerfors
Sini Korpinen har arbetat inom Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry för att utveckla verksamhetsmodeller och utbildningshelheter för hörande av unga och har på så sätt fört framåt de modeller för ungas delaktighet som utvecklats i ungdomslagen. Korpinen har genom sin verksamhet på ett omfattande sätt främjat ett aktivt medborgarskap i Finland.

Emilia Kiialainen, 27, Tammerfors
Kiialainen har, förutom att hon har skapat en egen klädkollektion, på ett aktivt sätt fört fram planerare och designers inom den egna branschen genom att ordna en årlig översikt och genom andelslagsrörelsen.

Ville Hytönen, 28, Tavastehus
Grundaren av och VD:n för förlagsaktiebolaget Savukeidas har förutom sin egen poesi fört fram flera nya unga förmågor, samt publicerat böcker och essäer. Han har på ett djärvt sätt synliggjort en ny slags kultur och samtidigt sysselsatt sig själv och andra professionella inom författarbranschen.

Julius Oförsagd, 22, Rovaniemi
Trots sin unga ålder har Oförsagd en lång karriär som organisationsaktiv och aktör inom frivilligarbete bakom sig. Oförsagd studerar industriell design och har varit med om att grunda Lapin muotoilijat ry samt varit med i genomförandet av Rovaniemi Design Week.

Mirkka Lehto, 27 Helsingfors
Designern Lehto har grundat Musta Design och är även VD för företaget. Hon fungerar även som manager och agent för unga planerare och designers. Lehto har hittat djärva samarbetsmodeller mellan design och näringsliv och hon är känd som en modig förnyare inom branschen. Genom sitt företag har hon kunnat erbjuda sig själv och andra inom branschen en arbetsplats.

Kristo Ovaska, 28, Helsingfors
Ovaska är grundare av Aalto Entrepreneurship och har därefter grundat företagsinkubatorn Aalto Venture Garage. Bägge projekten har märkbart utvecklat företagsfostran i Finland. Ovaska har genom sina personliga kontakter knutit nyttiga kontakter och gjort den finländska kompetensen känd i världen.

Milla Sainio, 24, Helsingfors
Caféföretagare som genom sitt eget Manga Café har fört den japanska kulturen närmare finländarna samt främjat framsteg och tillväxt inom ungdomskulturen med hjälp av sitt eget företag.

Topi och Otto Kokkila, 29/25, Petäjävesi
Ett runt, automatiserat fähus är en verklig innovation för lantbruket, också ur ett miljöperspektiv. Bröderna har fortsatt sin familjs traditionella yrke genom att förnya produktionen och på så sätt garantera gårdens framtid.

Ville Mönkkönen, 28, Jyväskylä
Mönkkönen har skapat en inspirerande visuell inlärningsmiljö för barn. Meningen är att alla barn ska lära sig att läsa inom utsatt tid. Som expert inom IT-branschen har han lyckats skapa ett verktyg för den grundläggande undervisningen som i framtiden kommer att sätta sina spår även utanför vårt lands gränser.

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Mikko Ollikainen, tfn 09 160 77441
- överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 09 160 77053

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin delar ut Sampos Smeder -priserna tisdagen 14.12.2010 kl. 11.30 Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors

Hemsidan Pressmeddelanden Wallin belönade 10 unga för kreativitet och innovation