Etusivu Tiedotteet

Tekijänoikeuden siirtymiseen liittyviä muutostarpeita selvitetty

tiedote
12-03-2010

Tekijänoikeustoimikunta selvitti lain 3. luvun uudistamistarpeita. Tekijänoikeuslain kolmannessa luvussa säädetään tekijänoikeuden siirtymisestä. Luku sisältää sekä yleiset tekijänoikeuden siirtymistä koskevat määräykset sekä toimialakohtaisia säännöksiä. Toimikunta luovutti tänään esityksensä kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Esitys lähtee lausuntokierrokselle.

– Toimikunnassa on keskusteltu siitä, millaisia sääntöjä tarvitaan tekijänoikeudellisen sopimustoiminnan helpottamiseksi. Haasteena taitaa olla se, että samat pykälät ovat sovellettavissa tekijöiden ja yritysten väliseen sopimussuhteeseen ja yritysten keskinäiseen sopimussuhteeseen, sanoi mietinnön vastaanottanut ministeri Wallin.

– Ensiksi mainitussa tilanteessa heikomman osapuolen, tekijän suojelu, on tärkeää. Sen sijaan yritysten välisessä sopimussuhteessa lähdetään osapuolten ammattimaisuudesta ja tasavertaisuudesta. Viimeaikainen kehitys ja keskustelu ovat osoittaneet, kuinka tärkeä ja samalla vaikea tämä aihe on, Wallin jatkaa.

Toimikunta ehdottaa, että kustannussopimuksia koskevia säännöksiä (31 - 38 §) muutetaan siltä osin, kuin erillisessä kustannussopimustyöryhmässä on saavutettu yhteisymmärrys lain muuttamiseksi vastaamaan nykypäivän olosuhteita. Kustannussopimuspykälät ovat tahdonvaltaisia, joten niistä voidaan sopia tarpeen vaatiessa kustannussopimuksissa toisin.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että pykäläotsikointia lukuun ottamatta seuraavia säännöksiä ei muuteta: 27 §, 29a §, 30 §, 36 §, 40 §, 40c §, 41 § ja 42 §. Toimikunta ei ole arvioinut erillisselvityksen kohteena olleita 40a ja 40b §:iä. Muiden 3. luvun säännösten osalta toimikunta ei ole saavuttanut yksimielisyyttä muutosehdotuksista ja niihin välittömästi liittyvistä perusteluista. Mietinnössä kuvataan käsittelyn kohteena olleita kysymyksiä eri intressitahojen kannalta.

Toimikunnassa myös keskusteltiin siitä, tulisiko lain 3. lukuun sisällyttää joitakin sellaisia asioita, joista ei tällä hetkellä ole yleisiä säännöksiä. Toimikunta keskusteli tarpeesta sisällyttää lakiin säännökset tekijänoikeuden luovutuksen sopimusvapaudesta ja sopimusehtojen määräytymisestä sekä tekijän yleisestä oikeudesta korvaukseen. Myös vaatimus tekijänoikeudellisten sopimusten tulkintaperiaatteiden kirjaamisesta lakiin on ollut esillä.

– Tämän toimikunnan työn lisäksi tullaan vielä tämän vuoden aikana aloittamaan myös laajempi tekijänoikeuspoliittinen keskustelu siitä, miten Suomi kohtaa digitaalisen ajan haasteet, kertoo Wallin tulevaisuuden suunnitelmista.

-- -- --

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö 9:2010

Lisätietoja:
- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, puh. 09-160 77075 ja hallitussihteeri Anna Vuopala, puh. 09- 1607 7425

pm
Tekijänoikeustoimikunta luovuttaa mietintönsä tekijänoikeuslain uudistamistarpeista kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille perjantaina 12.3.2010 kello 9 opetusministeriö, vastaanottohuone Vellamo, Meritullinkatu 10, Helsinki

Etusivu Tiedotteet