Etusivu Tiedotteet Nuorisojärjestöille tukea liki 13 miljoonaa

Nuorisojärjestöille tukea liki 13 miljoonaa

tiedote / pressmeddelande
26-03-2010

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille tämän vuoden toimintaan yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista nuorisotyön edistämiseen osoitetuista määrärahoista. Valtionavustusta saaneita järjestöjä oli 69.

– Tämän vuoden valtion talousarviossa avustukset nuorisotoimintaan ovat nousseet runsaalla 5 miljoonalla eurolla 61,3 miljoonaan euroon. Yleisavustus valtakunnalliselle nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille on tänä vuonna kasvanut miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna, kertoo ministeri Wallin.

– Prosentuaalisesti eniten lisää saivat uskonnolliset nuorisojärjestöt, noin 15 prosenttia ja euromääräisesti eniten nuorison kulttuurijärjestöt 231 000 euroa eli noin 10 prosenttia aiempaa enemmän, Wallin jatkaa.

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen toimintaan tarkoitettua yleisavustusta voivat hakea nuorisolain piiriin hyväksytyt järjestöt. Kulttuuri- ja urheiluministeri teki päätöksensä valtioneuvoston nimeämän arviointi- ja avustustoimikunnan yksimielisen esityksen pohjalta.

Nuorisojärjestöjen valtionavustukset myönnetään tulosperusteisesti järjestön suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Toiminnan laatua arvioidaan suhteessa kunkin järjestön asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Taloudellisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota järjestön oman toiminnan tuottoihin, hallinnon kustannusten osuuteen kokonaiskustannuksista sekä toiminnan tuottavuuteen. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat. Ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon järjestön aktiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa sekä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.

Myönnetyt valtionavustukset (pdf)

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Immo Parviainen puh. 09-160 77361
- arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Sandra Bergqvist puh. 09 160 77356

pm

Etusivu Tiedotteet Nuorisojärjestöille tukea liki 13 miljoonaa